Yllättävän moni yhteiskuntatieteiden opiskelija haluaa rajoittaa mielipiteenvapautta, kertoo saksalaistutkimus. Myös Suomen yliopistoissa mielipiteenvapaudella tuntuu olevan yhtä ahtaammaksi käyvät rajat. Tämä on tullut viime aikoina esille erityisesti Tampereen yliopistossa.

Frankfurtilaisessa Goethe-yliopistossa lähes tuhannelle yhteiskuntatieteiden opiskelijalle tehty tutkimus paljastaa FAZ-lehden mukaan hälyttäviä seikkoja enimmäkseen vasemmistolaisten opiskelijoiden ajatusmaailmasta. Tutkimuksen mukaan merkittävä osa opiskelijoita ei halua kohdata eriäviä mielipiteitä.

Jopa puolet opiskelijoista vastustaa sitä, että yliopistolle päästettäisiin vierailevia luennoitsijoita tai opettajia, joilla on valtavirrasta poikkeavia mielipiteitä kiistanalaisista aiheista, kuten islamista, sukupuolirooleista tai maahanmuutosta. Joka kolmas opiskelija haluaa, että kirjastoista poistetaan toisinajattelijoiden kirjoittamat kirjat.

Konservatiivit suvaitsevaisempia toisinajattelulle

Vasemmistolaiset opiskelijat olivat selvästi vähemmän suvaitsevaisia erilaisille mielipiteille kuin konservatiivisemmin ajattelevat opiskelijat. Molemmissa ryhmissä esiintyi suurta taipumista uhriutumiseen. Kolmaosa vastaajista valitteli, että yliopistolla esiintyy painetta mukautua yleisesti hyväksyttyihin mielipiteisiin ja sanoi, että he eivät uskalla avoimesti esittää omia mielipiteitään tietyistä asioista.

Yhdysvalloissa äskettäin tehty kyselytutkimus antoi vieläkin huolestuttavampia tuloksia. Sen mukaan 62 prosenttia amerikkalaisista ei uskalla enää kertoa poliittisia mielipiteitään. Etenkin akateemisen tutkinnon suorittaneet olivat huolissaan poliittisten näkemystensä vaikutuksesta työllistymiseen tai potkujen saamiseen. Ainoastaan jyrkät vasemmistolaiset kokivat, että omia näkemyksiä on helppo kuuluttaa vapaasti.

Kulttuurimarxismin pesä

Saksalaistutkimuksen tekijät pitivät huolestuttavana, että näinkin suuri osa yhteiskuntatieteiden opiskelijoista ei voi sietää erilaisten mielipiteiden kirjoa. Tutkijoiden mukaan mielipiteenvapauden tilaa on syytä tutkia muissakin yliopistoissa.

Tämän tutkimuksen kohteena ollut Goethe-yliopisto tunnetaan niin kutsutun Frankfurtin koulukunnan ja kriittisen teorian synnyinsijana. Suomessa Frankfurtin koulukunnan teorioista käytetään usein nimitystä kulttuurimarxismi.

Mielipidevainoa myös Tampereen yliopistossa

Suomessa Tampereen yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskuntatieteiden tiedekunnastaan ja perinteisesti punavihreästä aatemaailmastaan. Suomen Uutiset kertoi äskettäin Tampereen yliopiston nettiopetuksessa sattuneesta tilanteesta, jossa yksi opiskelija rohkeni kritisoida luennoitsijan puheita ”menstruoivista miehistä”. Miesten kuukautisiin kriittisesti suhtautunut opiskelija sai vastaansa valtavan paheksunnan vyöryn muilta opiskelijoilta, jotka syyttivät häntä muun muassa ”transfobiasta”. Lopulta opettaja poisti kritiikkiä esittäneen opiskelijan kurssilta väliaikaisesti.

Opettajan puheita kritisoinut politiikan tutkimuksen opiskelija Joakim Vigelius on perussuomalaisen nuorison toinen varapuheenjohtaja. Vigelius kertoo Twitterissä, että kohun aiheuttama mielipidevaino on saanut jatkoa.

– Eräs etujärjestö ilmoitti, etteivät he osallistu suunniteltuun yhteistapahtumaan, jos jatkan tapahtuman järjestäjänä, Vigelius kertoo.

– Olen kuulemma altistanut opiskelijat ja opetuksen ”rajun rienauksen” kohteeksi. Läsnäoloni ilmeisesti uhkaisi tapahtuman ”turvallista ympäristöä”.

Opettaja haukkui ”suvaitsemattomiksi”

Suomen Uutisten kerrottua Vigeliuksen kurssilta poistamisesta eräs toinen Tampereen yliopiston opiskelija rohkaistui kertomaan omista kokemuksistaan. Hän lähetti kansanedustaja Sebastian Tynkkyselle viestin, jonka Tynkkynen julkaisi opiskelijan luvalla omassa blogissaan. Anonyymina pysyttelevä luokanopettajaopiskelija kertoo kohdanneensa todella paljon samanlaista toimintaa.

– Sananvapautta ihaillaan niin kauan kun puhut ”oikein”. Koko yliopiston toiminta on melko selvästi punavihreää, eivätkä professorit edes yritä kieltää sitä.

Luokanopettajaopiskelijan mukaan erilaisia mielipiteitä suvaitaan vain ”niin kauan kunhan tuet ekofeminismiä ja kuunnellaan niin kauan kun puhut sitä mikä on punaista ja vihreää”.

– Koko luokanopettajakoulutuksessa vallitsee ylipäätään vahva eetos, jossa vihreitä ja punaisia arvoja kannatetaan ja ollaan keulimassa sukupuolineutraaliudessa äärimmäisyyksiin, juuri tällaisten ”miehilläkin on menkat” tapausten kautta.

Eniten huolta luokanopettajaopiskelijassa ovat herättäneet uskonnon monialaiset opinnot. Heidän uskonnon lehtorinsa oli kuulemma ollut hyvin pettynyt siihen, että opiskelijat olivat luentopäiväkirjoissaan kritisoineet islamia, vaikka kritiikki oli opiskelijan mukaan ollut asiallista ja perusteltua.

– Hän haukkui koko kurssimme kollektiivisesti suvaitsemattomiksi, luokanopettajaopiskelija kertoo.

SUOMEN UUTISET