Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila on jättänyt kirjallisen kysymyksen laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen toimintaohjelman valmistelusta. Junnilan mukaan sisäministeriön valmistelusta saa käsityksen, ettei tarkoitus ole poistaa laittomasti maassa olevia, vaan keksiä keinoja, joilla heidän oleskelunsa muutettaisiin lailliseksi.


– On hyvin erikoista, että valmisteluvastuu on annettu sisäministeriön maahanmuutto-osastolle, vaikka laittoman maahantulon ja maassa oleskelun hallinnan ja torjumisen päävastuussa ovat rajavartiolaitos ja poliisi. Miten ohjelmalla ehkäistään laitonta maassa oleskelua, jos siinä ei huomioida laittomasti maassa oleskelevien maasta poistamista, kirjoittaa kansanedustaja Vilhelm Junnila sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr.).

– Miksi ministeriö valmistelee ilman oleskelulupaa maassa olevien tilanteen helpottamista, jopa tilanteissa, joissa henkilö ei suostu maasta poistumaan tai häntä ei onnistuta muuten poistamaan? Junnila jatkaa.

Tilapäisiä oleskelulupia maasta poistamisen sijaan?

Sisäministeri Ohisalo toteaa valtioneuvoston tiedotteessa, että ”Ilman oleskelulupaa maassa olevilla henkilöillä on suuri riski syrjäytyä ja ennen kaikkea suuri riski joutua rikollisten tai rikollisryhmien hyväksikäyttämäksi. Jos ihmisellä ei ole toivoa tulevaisuudesta, voi hän myös helpommin ajautua itse yhteiskunnan ulkopuolelle tekemään rikoksia.”

– Onko sisäministerin puheiden perusteella syytä olettaa, että valmistelun todellisena tarkoituksena on päästä jakamaan tilapäisiä oleskelulupia maasta poistamisen estymisen vuoksi? Miksei rajavartiolaitosta kuulla, Junnila tivaa.

Sisäministeriön toimintaohjelma päivitetään vuosille 2021-2024.

Suomen Uutiset