Vaikka eläkesäästämisen suosio on vähentynyt, on suomalaisilla edelleen yli 700 000 vapaaehtoista eläkevakuutusta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 niissä oli suomalaisten varoja noin 14 miljardia euroa.

Tuloverolaissa säädetään vapaaehtoisten eläkevakuutusten verovähennysoikeudesta. Verovähennysoikeuden ehtona on, että vakuutusta ei voi takaisinostaa ennen laissa määriteltyä eläkeikää muilla kuin vakuutetun olosuhteisiin liittyvillä laissa määritellyillä erityisillä nostoperusteilla.

Tällaisia nostoperusteita ovat vakuutetun vähintään vuoden kestänyt työttömyys, pysyvä työkyvyttömyys tai osatyökyvyttömyys, puolison kuolema tai avioero.

Lisätoimenpiteitä tarvitaan

Keskuskauppakamarin 30.3. julkistaman kyselyn mukaan lähes kaksi kolmasosaa yrityksistä aikoo lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitään. Monissa yrityksissä konkurssin riski on kasvanut huomattavasti. Tämä kaikki valtion päättämistä tukitoimista huolimatta.

– Meneillään olevaan epidemiaan liittyvät seuraukset ovat aiheuttaneet, ja tulevat jatkossakin aiheuttamaan, lomautuksia ja työttömyyttä. Monissa työntekijä-, yrittäjä- ja ammatinharjoittajaperheissä koetaan jo nyt toimeentulovaikeuksia, huomauttaa kansanedustaja Kaisa Juuso.

– Hallitus on jo toimeenpannut useita yrittäjien tilannetta helpottavia tukia, mutta lisätoimenpiteitä tarvitaan.

Lakimuutos tuloverolakiin

Kertyneen vakuutussumman noston helpottaminen auttaisi Juuson mukaan yksityisiä henkilöitä ja kotitalouksia, yrittäjiä ja ammatinharjoittajia tiukassa taloustilanteessa, ja se olisi osaltaan lisäämässä myös kansantaloudelle tärkeää kotimarkkinoiden kulutuskysyntää.

– Olen esittänyt hallitukselle, että tämä voisi toteutua, jos hallitus tekisi lakimuutoksen tuloverolakiin ja finanssialan keskusliitto antaisi vakuutusyhtiöille suosituksen, jossa se suosittelisi eläkevakuutusten ennenaikaisen nostamisen mahdollistamista talouskriisin vuoksi, kertoo Juuso.

SUOMEN UUTISET