Aluehallintovirastojen tänä vuonna antamat vanhusten ympärivuorokautista hoitoa koskevat valvontapäätökset kertovat karua kieltä siitä, missä todellisuudessa vanhustenhoidon saralla Suomessa eletään.

– Epäkohtailmoitusten määrä on räjähtänyt käsiin. Hallituksen reaktionopeus on sen sijaan nolla, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntavastaava Arja Juvonen.

Tänä vuonna epäkohtailmoituksia on tullut aiempiin vuosiin verrattuna selvästi enemmän. Vuonna 2017 ilmoituksia tuli aveihin yhteensä 258, viime vuonna 437 ja kuluvana vuonna jo tähän mennessä 940 (IL 26.10.2019).

Ongelmiin olisi pitänyt puuttua heti

Vanhustenhoidon toiminnan reunaehtoja on systemaattisesti laiminlyöty. Avi totesi jo tämän vuoden helmikuussa räikeitä puutteita muun muassa henkilöstömitoituksessa, asiakirjamerkintöjen laatimiseen liittyvissä käytännöissä, turvallisen lääkehoidon sekä asukkaiden yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisen hoidon ja hoivan toteuttamisessa.

– Edellinen hallitus kohdisti vuoden 2019 lisätalousarvioon lisäresursseja muun muassa vanhustenhoidon valvontaan 720 000 euroa. Silloinen hallitus antoi kyllä tärkeää ensiapua ongelmien esiin nostamiseen, mutta ei suinkaan tarjonnut tilanteen korjaamiseksi työkaluja tai konkreettisia ratkaisuja. Tätä ei ole tehnyt myöskään nykyinen hallitus. Ongelmiin olisi pitänyt puuttua heti Rinteen hallituksen aloittaessa toimintansa, Juvonen huomauttaa.

Hallitus ei kohdenna riittävästi rahaa

Juvonen peräänkuulutti jo tuolloin tilanteen ratkaisemiseksi lisäkäsiä ja hoitajamitoituksen nostamista viipymättä vähintään tasolle 0,7.

– Tällöin tahtotila tuntui yhteiseltä, mutta kuten uuden hallituksen toimista on saatu huomata, ongelman ratkaisulla ei tunnu olevan enää kiirettä, vaan se on siirretty seuraavan hallituksen tehtäväksi.

– Laki hoitajamitoituksesta on astumassa voimaan vasta 2023, jos silloinkaan. Mehän emme tiedä, mitä asiantuntijat lausuvat hallituksen esitykseen. Hallitus ei kohdenna riittävää rahoitusta lain turvaamiseksi, Juvonen kritisoi.

Vanhustenhoitoon laatutakuu

Juvosen mielestä Suomeen tarvitaan vanhustenhoidon laatutakuu.

– Laatu lisääntyy hoitajien riittävillä käsipareilla, mutta myös hoitoalan hyvät työolosuhteet, henkilöstön työhyvinvointi ja hoitoalan vetovoimaisuus on turvattava. Myös palkkapolitiikalla on iso merkitys siihen, miten houkuttelevana vanhustenhoidon ammatit nähdään. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa puhutaan palvelulupauksesta kansalaiselle. Vanhusten hoitoon pitää antaa myös laatutakuu.

– Hallituksen toimet parantaa vanhustenhoidon tilannetta ja ennaltaehkäistä epäkohtien syntymistä ovat olleet kuitenkin liian hitaita. Reaktionopeus on täysin kadoksissa, Juvonen kritisoi.

Juvonen on jättänyt tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen aluehallintovirastojen tarkastuksissa sekä vanhustenhoidossa esiin nousseista epäkohdista ja laiminlyönneistä. Kysymyksessä kysytään, miten hallitus aikoo reagoida asiaan.

SUOMEN UUTISET