Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii hoitajien kyykyttämisen lopettamista pakkolain voimalla. – Pienipalkkaisten sotealan osaajien pakottaminen töihin ja lakko-oikeuden vieminen ei ole ratkaisu sotealan kriisiin. Hoitajien palkkatoive ei ole kohtuuton vaan oikeudenmukainen.

– Hoitajien työtaistelu ei voinut tulla kenellekään edes hallituksessa yllätyksenä. Hoitohenkilökunta on ollut koronakriisin aikana kovilla. Hoitajilta on vaadittu jatkuvaa venymistä. Heitä on milloin pakotettu töihin valmiuslailla, milloin kielletty tulemasta töihin, jos ei ole täyttä rokotesuojaa. Kiitoksia hoitoalalle ei ole juuri kuulunut, eikä työn korostunut vaativuus ja vastuu ole näkynyt tilipussissa, sanoo kansanedustaja Arja Juvonen.

Nyt hallitus tuo lain, pakkolain, jolla pienipalkkaiset sotealan osaajat pakotetaan töihin sakon uhalla ja heiltä viedään lakko-oikeus.

– Hoitajia kyykytetään ja kurmuutetaan ihan kunnolla. Pakkolain sijaan työnantajapuolen olisi kuultava hoitajien palkkatoive ja saavutettava neuvottelutulos. Palkkatoive ei ole kohtuuton vaan oikeudenmukainen, Juvonen vetoaa.

Lakko-oikeuden vesittämistä on yritetty ennenkin

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun eduskuntaan tuodaan pakkolaki, jolla hallitus yrittää vesittää lakko-oikeuden. Vuonna 2007 eduskuntaan tuotiin vastaava laki. Silloin puheet SDP:stä olivat erilaiset. Heidän lähetekeskustelunsa ryhmäpuheessa sanottiin:

– Hoitajien kokemusta työn raskaudesta ja palkkauksen jälkeenjääneisyydestä ei haluta ymmärtää ja ottaa vakavasti, vaan uskotaan, että pelkkä kutsumus riittää työn motiiviksi edelleen. Hallituksen tulisi nyt osoittaa arvostuksensa terveydenhuoltoa ja sen alalla työskenteleviä työntekijöitä kohtaan, jotta alan tulevaisuus pystytään turvaamaan.

– Hallituksen olisi pitänyt ennakoida tilanne ja vahvistaa kuntataloutta, jotta kuntatyönantajalla olisi paremmat edellytykset neuvotella ratkaisu olemassa olevaan kiistaan. Sekä hallituksen kyvyttömyys ratkaista palkkaongelmaa että hätäavuksi keksitty pakkolaki johtavat pahimmillaan terveydenhuollon syvään kriisiin myös pidemmällä aikavälillä. On pelättävissä, että nyt aikaansaatu sotku entisestään vähentää alan houkuttelevuutta. Yhä harvempi lähtee opiskelemaan hoito- ja hoiva-alalle. Vaarana on myös, etteivät irtisanoutuneet hoitajat enää palaa takaisin entisiin töihinsä.

Mistä johtuu demarien takinkääntö?

– Nyt on pakko kysyä, että mikä näiden argumenttien osalta on perustavanlaatuisesti muuttunut, kun Sanna Marinin SDP:n kanta on kääntynyt täysin päälaelleen Eero Heinäluoman johtamaan puolueeseen verrattuna. Nyt SDP kannattaa ja ajaa tällaista pakkolakia, Juvonen huomauttaa.

Juvonen pitää selvänä asiana, että potilasturvallisuudesta on Suomessa huolehdittava. Marinin hallitus tuntuu kuitenkin olevan kiinnostunut potilasturvallisuudesta ainoastaan silloin, kun se voi sillä varjolla kerätä irtopisteitä. Hoitajamitoituksesta puhuttiin paljon, mutta se toteutui ainoastaan paperilla ja sitäkin ollaan nyt perumassa.

– Todellisiin arjen epäkohtiin ei puututa, ja soteen löytyy lisää rahaa ainoastaan silloin, kun kyse on byrokratian paisuttamisesta, rahan jakamisesta hyväpalkkaisille johtajille ja piilopuoluetukina. Sen sijaan varsinaiselle hoitohenkilökunnalle hallituksella ei ole tarjolla rahaa, vaan ainoastaan kylmää kättä, Juvonen kritisoi.

Suomen Uutiset