Eduskunta käsitteli perjantaina hallituksen esitystä, jolla hallitus puuttuu hoitajien työtaisteluun rankalla kädellä. Perussuomalaisten kansanedustajat Arja Juvonen ja Kaisa Juuso arvioivat, että pakkolaki ei ratkaise mitään, vaan johtaa ainoastaan tilanteen kriisiytymiseen entisestään.

– Hallituspuolueet kokevat kovaa tarvetta korostaa, että potilasturvallisuuden takia lakkoon on välttämätöntä puuttua pakkolailla, mutta kyseessä ei ole lakon murtaminen. Kuitenkin päähallituspuolue SDP:n omista riveistä todettiin vuoden 2007 vastaavan lain käsittelyssä, että potilasturvallisuus ei ole uusi eikä työtaistelusta johtuva ongelma, vaan pitkäaikainen ongelma, johon on ratkaisuna ainoastaan raha, Arja Juvonen ja Kaisa Juuso muistuttavat.

Marin esitti yleislakkoa

Perussuomalaisten mukaan päähallituspuolue SDP:n vaalipuheet ja teot eivät kohtaa hoitajien asiassa.

– Hallitus haluaa tällä lailla potilasturvallisuuteen vedoten mahdollisuuden pakottaa jopa irtisanoutuneet ja uuden työpaikan löytäneet hoitajat pakkotyöhön. Tämä osoittaa hallitukselta sekä heikkoa arvostelukykyä että heikkoa arvostusta hoitoalalla toimivaa henkilöstöä kohtaan.

– Pääministeri Sanna Marin esitti ennen vaaleja oppositiosta yleislakkoa naisvaltaisten alojen nostamiseksi arvostus- ja palkkakuopasta. Nyt, kun naisvaltainen hoitoala taistelee päästäkseen pois palkkakuopasta ja ensi vuoden talousarvio on juuri tulossa eduskunnan käsittelyyn, mitä tekee Marin? Tuoko hän eduskunnalle korjatun talousarvioesityksen, jolla hoitajat nostettaisiin palkkakuopasta? Nyt häneltä ei löydy hoitajille senttiäkään, vaan hän päästää ministeri Lindenin kurmoottamaan hoitajia pakkolailla, Juvonen ja Juuso moittivat.

Sote-rahoitusta lisättävä

Perussuomalaiset esittivät vastalauseessaan korotettua palkkaa suojelutyöhön joutuville sekä lausumissa useita konkreettisia ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi.

– Esitimme suojelutyöhön pakotetuille hoitajille kolminkertaista palkkaa, jotta työnantajapuoltakin alkaisi kiinnostaa lakon murtamisen sijasta sovinnon löytäminen. Hallitus voi ratkaista tilanteen lisäämällä sote-rahoitusta niin, että palkankorotuksiin riittää rahaa.

– Pitkällä tähtäimellä alan veto- ja pitovoimaa on parannettava ja selvitettävä koulutuspoliittiset keinot, jotta esimerkiksi opintopolku lähihoitajan tutkinnon kautta sairaanhoitajaksi ei kestäisi yli kuutta vuotta. Tilannetta kentällä voidaan parantaa oleellisesti sillä, että vanhuspalveluihin palkataan riittävä määrä avustavaa henkilökuntaa, jotta hoitajat voivat keskittyä varsinaiseen hoitotyöhön, ja luodaan toimenpideohjelma ratkaisemaan työn johtamista ja organisointia koskevat ongelmat, Juvonen ja Juuso kiteyttävät.

Laki on hylättävä

Tukea perussuomalaisten valiokuntaryhmän ehdotuksille ei perjantai-illan äänestyksessä hallituspuolueista löytynyt.

– Esitimme jo valiokunnassa lain hylkäämistä, jos siihen ei tehdä suojelutyön osalta korjauksia, jotka olisivat tehneet siitä edes hieman tasapuolisemman työntekijöiden näkökulmasta. Tässä muodossa emme voi lakia hyväksyä, joten tulemme esittämään maanantain täysistunnossa lain hylkäämistä.

SUOMEN UUTISET