Valtioneuvoston kanslia julkaisi keskiviikkona valtioneuvoston tilaaman raportin terveydenhuollon palveluvalikoiman priorisoinnista. Raportti kertoo karua kieltään suomalaisen terveydenhuollon nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikaisen mukaan tulevaisuudessa maahanmuuttajat aiotaan laittaa kantasuomalaisten edelle hoitojonoissa, koska kaikille ei enää riitä hoitoa.

Raportissa pohditaan terveydenhuollon priorisointia ja sen oikeudellisia reunaehtoja niissä tilanteissa, joissa resursseja on saatavilla odotustasoa vähemmän. Valtioneuvoston tilaamia raportteja käytetään päätöksenteon pohjana.

– Suomen terveydenhuolto on päätynyt tilanteeseen, jossa joudutaan pohtimaan, kenelle riittää hoitoa ja kenelle ei. Yrittääkö hallitus paikata hoitajapulaa karsimalla terveydenhuollon palveluita sen sijaan, että vihdoinkin korjaisi terveydenhuollon rahoitusvajeen? perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen kysyy.

– Pääministeripuolue SDP, joka mielellään kertoo olevansa palveluiden puolustaja, onkin todellisuudessa luomassa järjestelmää, jossa hyvätuloiset pääsevät yksityiselle ja köyhät jätetään hoitojonoon kitumaan.

Hoitoalan resurssipula asettaa potilaat eri asemaan

Terveydenhuollon puutteellinen rahoitus ja siitä aiheutuva resurssien ja hoidon priorisointi saattaa raportin mukaan asettaa potilaat keskenään eri asemaan. Tämä on ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuusvaatimuksen kanssa.

Raportissa tiettyyn ihmisryhmään kohdistuvaa positiivista erityiskohtelua ei kuitenkaan pidetä ongelmallisena, mikäli se johtaa haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen, mikä on koodisana näiden ryhmien suosimiselle. Raportin mukaan haavoittuvassa asemassa ovat muun muassa lapset, vammaiset sekä maahanmuuttajat.

– Raportissa hahmotellaan kriteerien muodostamista ’periaatteiden ja arvojen’ pohjalta. Taulukosta selviää, että nämä ’periaatteet ja arvot’ tarkoittavat käytännössä sitä, että maahanmuuttajat asetetaan lääketieteellisesti samassa tilanteessa olevien suomalaisten edelle jonossa. Nähtävästi hallituksen tilaamassa raportissa veistellään alulle tulevaisuutta, jossa kantaväestö jää odottamaan hoitoa samalla kun maahanmuuttajat pääsevät jonon ohi.

– Kaikki ymmärtävät esimerkiksi lasten, nuorten ja vammaisten etusijalle laittamisen, mutta raportin taulukossa nimetään erityisesti myös maahanmuuttajat. Tämäkö on hallituksen ajamaa yhdenvertaisuutta? Onko vihervasemmistohallituksen haluama tulevaisuus sitä, että suomalaiset veronmaksajat ovat vain maksajan roolissa ja maahanmuuttajat menevät samaan aikaan heidän edelleen terveydenhuollon jonossa? Antikainen kysyy.

Kehitysapuun ja EU-tukipaketteihin riittää kyllä rahaa

Lopuksi raportti ottaa kantaa lainsäädännön uudistustarpeeseen potilaiden terveydenhuollon priorisoinnin suhteen. Raportin mukaan nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista riittävän selkeää ja läpinäkyvää hoidon priorisointia taloudellisten resurssien puitteissa.

– Sen sijaan, että hallitus keskittyisi parantamaan suomalaisen terveydenhuollon tilannetta, tilataankin raportti, jossa pohditaan, millä perusteella ihmisiä hoidetaan ja voidaan jättää hoitamatta. Kehitysapuun ja EU-tukipaketteihin riittää kyllä rahaa, mutta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon ei.

– Moni suomalainen lapsi, nuori, veronmaksaja ja ikänsä veroja maksanut eläkeläinen sekä vanhus joutuu jo nyt odottamaan hoitoa liian pitkään, mutta tämä ei näytä hallitusta kiinnostavan. Tämä tilanne ja erityisesti hallituksen suunnitelma on häpeällinen ja törkeä! Oman kansan hyvinvoinnin tulee aina olla etusijalla, Antikainen vaatii.

Suomen Uutiset