Hallituksen eduskunnalle antama vuoden neljäs lisätalousarvioesitys lisää valtion menoja siten, että nettolainanotto nousee kuluvana vuonna 18,8 miljardiin euroon. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan voimakkaasti, työllisyys heikkenee, työttömyys lisääntyy ja lomautukset jatkuvat. Kokonaiskuva julkisen talouden tilasta on perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvosen mukaan pysäyttävä.

Samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhoitomenojen nopea kasvu kiristää entisestään kuntien taloutta ja vaikeuttaa jo peruspalveluiden järjestämistä. Myös koronakriisistä ja siihen varautumisesta aiheutunut patoutunut palvelutarve on hoitojonoissa odottamassa jatkotoimia.

– Kiireettömiä aikoja on siirretty ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on olleet ”korona-horroksessa” koko kevään ajan, kun epidemiaan on varauduttu. Nyt näitä hoitojonoja on alettava purkaa ja se tulee vaatimaan paljon resursseja, Arja Juvonen sanoo.

Velanottoa ja tulevia veronkiristyksiä

Velkaa otetaan ja sitä käytetään. Juvosen mielestä vaikuttaa siltä, että velan otolle ja sen jakamiselle ei nyt ole rajoja. Rahaa kauhotaan eri suuntiin, mutta suunnitelmallisuus ja logiikka uupuu.

– Hallituksen tulisi nyt pian huomata, että vaikka velka on näennäisen halpaa, niin sitä ei enää voi ottaa kuin aidosti kannattaviin sijoituksiin. Toiminta vaikuttaa hyvin lyhytnäköiseltä ja tyyli laahata asioiden perässä jatkuu

– Suomi on nyt, jos koskaan, todellisen priorisoinnin edessä. Kaikista ei-välttämättömistä menoista tulee pidättäytyä ja kaikki toissijaiset toimet lopettaa. Syksyn budjettiriiheen on löydyttävä kasa aidosti vaikuttavia toimenpiteitä, joilla taloutta lähdetään tasapainottamaan. Toimien on oltava tänä aikana korostuneesti kotimaista tuotantoa ja työvoimaa suosivia ja kansallisen etumme mukaisia. Kansalaisten oikeudentajun rajat tulevat helposti vastaan ja silloin lupaukset punnitaan ja kokonaiskuva selviää, Juvonen huomauttaa.

Koronan toinen aalto

Juvosen mielestä hallituksella tulisi olla selvä näkymä siitä, millä toimin koronasta aiheutunutta laskua lähdetään maksamaan. Hallituksen tulisi päättää kuntataloutta tukevista toimenpiteistä jo ennen syksyä.

– Laskua ei saa maksattaa eläkeläisillä, vanhustenhoidossa, omaishoidossa, eikä saattohoidossa ja hoitajamitoitus on saatettava maaliin. Velkaraha on priorisoitava oikeudenmukaisesti, eikä valtavalla velanotolla tule ”ostaa” seuraavien gallupien tuloksia tai vaalivoittoja.

– Myös suunnitelmat sen varalta, että koronavirusepidemian toinen aalto syksyllä Suomea kohtaa, tulisi olla jo pitkällä. Eri skenaarioihin on syytä olla varautunut ja vahingoista viisastunut. Koronaviruksen aiheuttamalla uudella aallolla olisi jälleen hyvin merkittäviä vaikutuksia Suomen talouskehitykseen ja julkisiin menoihin. Näihin tulee varautua huolellisesti juuri nyt, kun sekä valtiovalta että ihmiset itse alkavat purkaa rajoituksiaan kesää vasten, Juvonen painottaa.

SUOMEN UUTISET