Oikeusministeriön ylläpitämään kansalaisaloite.fi-verkkopalveluun 19.10.2023 jätetty kansalaisaloite, joka vaatii termien äiti ja isä säilyttämistä lainsäädännössä, palveluissa ja yhteiskunnassa, on kerännyt tähän mennessä jo lähes 46 000 ääntä. Aloitetta on pelkästään tämän päivän aikana kannatettu niin paljon, että koko sivusto ehti välillä kaatua.

Aloitteessa vaaditaan eduskuntaa edellyttämään hallitusta tarkastelemaan lakeja termien äiti ja isä palauttamiseksi lainsäädäntöön niiltä osin kuin niitä on sieltä poistettu. Aloitteessa ehdotetaan myös ohjeistamaan sosiaali- ja terveyspalveluja sekä sosiaaliturvaa termien äiti ja isä käyttöön sekä säilyttämään termit lainsäädännössä niiltä osin kuin niitä ei vielä ole poistettu.

– Lainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa on muutettu viimeisten vuosien aikana siten, että termejä äiti ja isä on lähdetty korvaamaan muilla termeillä. Sanat äiti ja isä ovat merkityksellisiä ja tärkeitä termejä suomalaisessa yhteiskunnassa. Sanat äiti ja isä kuuluvat suomalaiseen perhekäsitykseen. Enemmistölle suomalaisista sanat äiti ja isä ovat tärkeä osa identiteettiä, aloitteessa kerrotaan.

Perhekeskeisen politiikan merkitys korostuu

Suomessa syntyvyys on laskenut merkittävästi, ja tämä vaikuttaa huolestuttavasti Suomen työllisyyspolitiikkaan ja talouspolitiikkaan tulevina vuosikymmeninä. Tästä syystä perhekeskeisen politiikan merkitys korostuu. Äidiksi tulevan on tärkeää luoda tunneside syntyvään lapseen sekä valmistautua tulevaan äitiyteen.

– On käsittämätöntä, että näin tärkeästä asiasta kuin äitiys on haluttu riisua tunneperäinen ja uutta elämänvaihetta kuvaava sana äitiys pois. Aikaisemmin Suomessa myönnettiin äitiyspäivärahaa. Tämä monelle tuttu etuus on jo korvattu nimellä raskausraha.

– Tämän lisäksi enenevissä määrin äidistä ja isästä on alettu käyttää nimikkeitä synnyttäjä ja siittäjä. Translaissa ja hallituksen esityksen perusteluissa translaista tämä asia korostui vahvasti. Äitinä ja isänä oleminen ovat muutakin kuin tekninen suoritus. Suomessa enemmistön oikeuksia ei saisi muuttaa siksi, että osa vähemmistöstä ei halua sanoja äiti ja isä käytettävän tai eivät koe näitä sanoja itselleen omaksi, vaaditaan kansalaisaloitteessa.

Todellisuutta rakennetaan sanoilla

Todellisuutta rakennetaan osittain sanoilla ja sanojen merkityksillä. Sanat äiti ja isä kuvaavat suhdetta lapseen. Sanat myös synnyttävät ihmisissä mielikuvia ja tunteita, minkä vuoksi kansalaisaloitteen allekirjoittajat uskovat, että käytettäviin sanoihin ja termeihin tulee kiinnittää huomiota. Lapselle on lähtökohtaisesti tärkeää, että hänellä on itseensä sitoutuneet vanhemmat, äiti ja isä.

– Vaikka tämä ihanne ei ollenkaan aina toteudu, niin isien kutsuminen siittäjiksi ei ainakaan edesauta sitä, että lähtökohtaisesti isyyteen liittyisi mielikuva sitoutumisesta uuteen perheenjäseneen.

Lapsen oikeus isään ja äitiin

Kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa ja käytännöllisen filosofian dosenttina Helsingin yliopistossa toimivan Tapio Puolimatkan mukaan lapsen oikeus isään ja äitiin on ihmisoikeuskysymys. Puolimatkan mukaan lainsäädännössä vastakkain ovat lapsen oikeus isään ja äitiin sekä vanhempien oikeus saada tietty status suhteelleen.

– Perhe on lopulta yhteiskunnan tärkein tukijalka, ja lapsissa on kansamme tulevaisuus. Lainsäätäjän tulee huolehtia tämän tukijalan vahvuudesta omalta osaltaan. Lääketiedettä ja biologiaa ei tule korvata sukupuoli-ideologialla, vaan lapsen oikeudet äitiin ja isään tulee varmistaa myös lainsäädäntö- ja terminologiatasolla, todetaan kansalaisaloitteessa.

Lisäys 17.4.2024 klo 21.40: Kansalaisaloite on tänään saavuttanut tarvittavat 50 000 allekirjoitusta ja se etenee eduskunnan käsiteltäväksi.

Suomen Uutiset