Opiskelijat ihmettelivät, miten yliopisto voi kutsua monimuotoisuuskouluttajakseen henkilön, jonka veli on Iranin suurlähetystön rahoittaman moskeijan imaamina ja isä toiminut IRGC-terroristijoukkojen palveluksessa 1980-luvulla. Iranilaiset opiskelijat järjestivät aiheesta mielenilmauksen Oulun yliopistolla.

Suomen Uutiset on saanut iranilaisilta opiskelijoilta linkin farsinkieliseen Iranin Jame Jam TV:n IRIB1-kanavalla lähetettyyn ohjelmaan, jossa kouluttajan isä Majid Bahmanpour kertoo työskentelystään IRGC-terroristijoukoissa 1980-luvulla. Samassa ohjelmassa hän kertoo Suomen ensimmäisen shiia-keskuksen Iranin suurlähetystöstä saamasta rahoituksesta sekä rahoituksesta, joka on saatu suomalaiselle islamilaiselle kulttuurikeskukselle.

Ohjelmassa hän kertoo myös, että hänen poikansa, Resalat-keskuksen imaami Abbas Bahmanpour on mukana matkalla Iranissa hänen kanssaan. Ohjelma on esitetty Iranin televisiossa yhdeksän vuotta sitten.

Suomen Uutiset sai kymmeniä yhteydenottoja Suomessa opiskelevilta iranilaisilta Resalat-artikkelin julkaisun jälkeen. Artikkelissa Mellunmäen moskeijan imaami ei kommentoinut moskeijan järjestämää terroristi Soleimanin muistotilaisuutta. Hän ei myöskään kommentoinut Iranin hallinnon ihmisoikeusrikoksia. Artikkeli kertoi myös, että moskeijassa käy Iranin Suomen suurlähetystön henkilökuntaa.

Iranilaiset opiskelijat kertoivat viesteissään, että Oulun yliopiston 14.2. järjestettävässä monimuotoisuuskoulutuksessa kouluttajana toimii Resalat-keskuksen imaamin sisar.

Hyvin harras muslimiperhe

Suomen Uutiset haastatteli yhdeksää mielenilmaukseen osallistunutta ja vetoomuksen Oulun yliopistolle tehnyttä iranilaista. Yksi haastatelluista on asunut 30 vuotta Suomessa.

Hän vahvistaa Suomen Uutisille olleensa läsnä Resalat-keskuksessa, kun Iranin suurlähetystön henkilökuntaa on ollut paikalla. Hän kertoo myös tunteneensa Bahmanpourin perheen jo 1990-luvulla. Hänen mukaansa perhe on ollut erittäin uskonnollinen ja lapset on kasvatettu hyvin hartaiksi muslimeiksi.

Vetoomus lähetettiin ennen mielenilmausta

Opiskelijat ovat kirjoittaneet yliopistolle vetoomuksen. Mukana on ollut Oulun yliopiston opiskelijoiden lisäksi myös muiden kaupunkien yliopisto-opiskelijoita ja suomalais-iranilaisia henkilöitä. He kaikki ovat mukana kansainvälisessä #WomanLifeFreedom-liikkeessä, joka vaatii väkivaltaisen hallinnon vaihtoa.

Yksi Oulun yliopistoon yhteyttä ottanut tutkijaopiskelija kertoo Suomen Uutisille, että hänen yliopistolle lähettämänsä vetoomus oli tulkittu yliopistolla uhkaavaksi. Sitä oli perusteltu opiskelijalle niin, että kouluttaja on saanut yliopiston mukaan paljon palautetta Iranin tilanteesta. Opiskelija oli säikähtänyt, sillä hänelle oli sanottu yliopiston taholta, että yliopisto ilmoittaa hänen nimensä viranomaisille.

Opiskelijoiden mukaan tilanne on käsittämätön, sillä he ovat haavoittuvassa asemassa ja pelkäävät Iranin hallinnon toimia.

Tutkijan työtä opiskelunsa ohella tekevä iranilainen kertoo myös, että useat opiskelijat pelkäävät joutuvansa takaisin Iraniin, sillä suurella osalla heistä ei ole pysyvää oleskelulupaa Suomessa. He joutuvat esimerkiksi asioimaan Iranin suurlähetystössä. Lähetystö on Iranin aluetta, ja siellä on esimerkiksi tutkittu Suomessa oleskelevien iranilaisten puhelimia ja tietokoneita. Kaikki kapinointi tai Iraniin kohdistuva kritiikki voidaan kostaa heidän sukulaisilleen Iranissa. Hän mainitsee esimerkin iranilaistoimittajasta, joka kaapattiin ja teloitettiin.

Opiskelijat sanovat myös, että heillä ei ole maata, johon he voisivat palata. Suomalaiseen turvapaikanhakuprosessiin he eivät luota.

Iranin hallinto on tunnettu ulkomaanoperaatioistaan, joita ovat esimerkiksi salamurhat ja kaappaukset. Viimeksi Iran yritti salamurhata #WomanLifeFreedom-kansannousun keulakuvan New Yorkissa. Toimittaja Masih Alinejad on iranilainen maanpakolainen.

Khameinin IRGC-joukot kontrolloivat kaikkea

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Alan Salehzadeh sanoo Suomen Uutisille, että IRGC:n joukot toimivat suoraan Khameinin alaisuudessa.

– Melkein kaikki taloussektorit ovat heidän käsissään Iranissa. Koko vienti ja tuonti. Jos suomalaiset esimerkiksi menevät Iraniin, he joutuvat tekemään IRGC:n kanssa yhteistyötä suoraan sen alaisena. Joukot ovat Khameinin absoluuttisessa vallassa, hän tarkentaa.

Salehzadeh sanoo myös, että jotkut läntisissä maissa sijaitsevista moskeijoista kuuluvat Lähi-idän alueen islamilaisten valtioiden ulkopolitiikkaan.

– Moskeijoiden rahoitus ei ole mikään uusi asia Suomessa. Esimerkiksi Turkki ja muut valtiot pyrkivät rakentamaan moskeijoita ja niiden kautta saamaan jalansijan muslimien keskuudessa. Suomen historiasta löytyy esimerkki, jossa Turkki oli lähettänyt yhden imaamin Suomessa sijaitsevaan moskeijaan. Suomi karkotti hänet, koska hän hän ei toiminut pelkästään imaamina, vaan poliittisena vaikuttajana.

Oulun yliopisto vastaa

Onko Oulun yliopisto varmistanut 14.2. luennoivalta monimuotoisuuskouluttajalta, että hän tuomitsee Iranin naisiin, miehiin ja LGBT-vähemmistöihin kohdistuvat ihmisoikeusrikokset? Tukeeko hän #WomanLifeFreedom-liikettä?

”Olemme kutsuneet asiantuntija xxxxx puhumaan ”Monimuotoisuus ja inklusiivisuus yliopistoyhteisössä” -tilaisuuteen helmikuussa. Kyseessä on yliopiston sisäinen koulutustapahtuma opiskelijoille ja henkilöstölle. Tilaisuutemme tavoitteena on edistää monimuotoisuuteen, tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvää osaamista yliopistolaisten eli henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa. Tilaisuudessa ei ole kyse minkään ryhmittymän etujen ajamisesta tai eri uskontojen, etnisyyksien, kansallisuuksien tai poliittisten kiistojen ratkaisuista tai kannanotoista.

”Kutsuimme kouluttajaksi xxxx, koska hän on tunnustettu monimuotoisuuden, inklusiivisuuden ja yhdenvertaisuuden asiantuntija ja kouluttaja. Hän on muiden muassa yksi ”Monimuotoisuudesta menestystä – tietoa ja työkaluja työnantajalle” -oppaan (työ- ja elinkeinoministeriö) kirjoittajista.

”Kouluttaja on kertonut julkisesti esimerkiksi LinkedIn-päivityksessään joutuneensa systemaattisen häirinnän ja kiusaamisen kohteeksi Iranin tilanteen vuoksi. Hän on ilmoittanut asiasta viranomaisille. Hän myös kertoo, että hänen kantansa Iranin tilanteeseen on selkeä: Iranin hallituksen aiheuttamalle sorrolle ja pelolle on tultava loppu. Iranilaiset naiset ansaitsevat paljon enemmän hallitukseltaan ja maailmalta.”

Yliopisto ei ota kantaa sukulaisuussuhteisiin

Onko Oulun yliopisto tietoinen kutsumansa monimuotoisuuskouluttajan isän ja veljen suhteista Iranin hallintoon?

”Oulun yliopisto yhdessä muiden suomalaisyliopistojen kanssa tuomitsee kaiken väkivallan käytön Iranissa ja tuemme iranilaisten opiskelijoidemme ja henkilöstön pyrkimyksiä elää vapaassa ja demokraattisessa maassa, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia.

”Tässä tilaisuudessa on kuitenkin aivan toinen aihe, tarkoitus on kouluttaa yhteisöä monimuotoisuudesta.

”Emme pysty ottamaan kantaa väitteisiin, joita on esitetty koskien xxxxx sukulaisia. Jos epäilee jossain asiassa rikosta, kannattaa ottaa yhteyttä poliisiin. Suomessa olisi kuitenkin syrjintää estää jotakuta toimimasta ammatissaan tai häiritä jonkun elinkeinoa sillä perusteella, että hänen sukulaisensa väitetään tehneen jotain.”

Tutkija: kouluttajan vastaus ei vaadi hallinnon vaihtoa

Lähi-idän tutkija Bijan Rezai Jahromi sanoo, että yliopiston kutsuman kouluttajan vastaus on suoraan islamilaisen tasavallan reformistien käsikirjasta. Siinä tuomitaan väkivaltaisuudet ja linkitetään ne naisten asemaan. Kyseessä on kuitenkin kaikkien iranilaisten vallankumous eri etnisistä ryhmistä, riippumatta sukupuolesta tai iästä.

– Kouluttaja ei myöskään ole vaatinut, että Iranin hallinto pitäisi vaihtaa, mikä herättää epäilykset hänen uskollisuudestaan islamilaiselle tasavallalle.

Yhteydenoton jälkeen opiskelijoille vastattiin

Opiskelijat kertovat Suomen Uutisille, että he ovat saaneet Oulun yliopistolta vastauksen viisi päivää sen jälkeen, kun Suomen Uutiset pyysi sieltä kommentteja. He kertovat, että vastauksessa tuomitaan Iranin ihmisoikeusloukkaukset ja neuvotaan ottamaan yhteyttä poliisiin, jos epäilee rikosta Suomessa.

Yliopisto selventää myös, Suomessa olisi syrjintää estää jotakuta toimimaan ammatissaan tai häiritä jonkun elinkeinoa sillä perusteella, että hänen sukulaisensa väitetään tehneen jotain.

Heli-Maria Wiik