Kiina pyrkii paikkaamaan yhden lapsen politiikkansa seurauksia päinvastaisilla toimilla. Nyt kommunistivaltio haluaa korjata väestökatoa panostamalla lapsiin ja lapsiperheisiin. Väkiluku näyttää edelleen olevan vanhusikäisten johtamissa valtioissa vallan ja mahdin mittari.

Kiinan kommunistinen puolue panosti yhden lapsen politiikkaan vuodesta 1980 vuoteen 2015. Tarkoituksena oli saada hyvinvointia yhä useammalle ja taata siten yhteiskuntarauha sekä nostaa Kiina kehitysmaasta suurvallaksi.

Tässä onnistuttiinkin mainiosti. Kävi tosin niin, että perhepoliittisestikin enemmän tai vähemmän kaoottinen Intia painoi väkimäärässä Kiinan ohitse tänä keväänä. Ja sehän käy suurvallan kunnialle.

Mitään rationaalista syytä vaikkapa huoltosuhteeseen liittyen ja väestöräjähdyksen maailmassa asiasta on vaikea löytää. Väestö toki vanhenee Kiinassakin ja tarvitsee palveluita mutta vauraalla maalla on varaa niitä myös järjestää.

Huoli väen vähenemisestä

Kiinan kommunistisen puolueen johdon huoli alamaisten määrästä tuli julkiseksi itse asiassa jo vuonna 2016, jolloin kaksilapsiset perheet sallittiin. Kolmen lapsen politiikkaan siirryttiinkin sitten kiireen vilkkaa vuonna 2021.

Nyt kommunistijohto on laittamassa taasen pykälää suurempaa silmään. Kiinan Perhesuunnitteluviraston kunnianhimoisia projekteja on jo käynnissä esimerkiksi Pekingissä ja lisää käynnistetään ainakin 20 kaupungissa.

Potentiaalisille vanhemmille on suunnitteilla monipuolista tukea: esimerkiksi jokaisesta vähintään kahden lapsen perheen alaikäisestä lapsesta on tarjolla 1 000 juanin (135 euron) lapsilisä kuukaudessa.

Muut keinot lapsimäärän kasvattamiseen voivat olla verokannustimia, äitiysvapaita tasapuolisesti kummallekin vanhemmalle, joustavaa työaikaa, lisää päiväkotipalveluita sekä avusteisen lisääntymisteknologian tukemista, kuten ennakoivaa munasolujen pakastamista.

Juna meni jo

Kaikista valtion ponnisteluista huolimatta kansallisen rekrytointipalvelun tutkimuksen mukaan vain 0,8 prosenttia kyselyyn vastanneista naisista haluaa kolmatta lasta.

Heistä peräti 38 prosenttia ilmoitti urakehityksensä heikentyneen naimisiin menon ja lapsen hankinnan jälkeen. Miehistä tukkoja urapolulla koki lasten takia 18 prosenttia.

Hallitus ei kuitenkaan aio luovuttaa. Yksipuoluemallissa määrätietoinen eteneminen onkin helpompaa kuin demokratiassa. Kärsivällisyydellä ja tuntuvilla eduilla – toisin kuin aikoinaan yhden lapsen politiikkaa runnottaessa – voi saada paljon aikaan:

– Yhteiskunnan täytyy ohjata nuoria avioliiton ja lastenkasvatuksen maailmaan, toteaa hallinnon edustaja He Tafu Reutersin artikkelissa Global Times-julkaisua lainaten.

SUOMEN UUTISET