Kokoomus haluaa Suomeen aina vain lisää ja lisää työperäistä maahanmuuttoa, joka kokoomuksen visioissa ratkaisee samalla matalan syntyvyyden ongelmat. Perussuomalaiset sen sijaan katsoo, että Suomeen tulisi voida tulla työperusteisesti EU:n ulkopuolelta vain korkean osaamisen työpaikkoihin, jolloin työtulot vastaavat vähintään suomalaisen mediaanipalkkaa.

Työperäinen maahanmuutto oli aiheena myös maanantain A-studiossa, jossa vieraina olivat oppositiokansanedustajat perussuomalaisten Leena Meri ja kokoomuksen Elina Valtonen.

Valtonen esitti kokoomukselta usein kuultua työvoimapulapuhetta, jolla kokoomus perustelee tavoitettaan haalia Suomeen lisää matalapalkkamaahanmuuttoa EU:n ulkopuolelta.

Valtonen pohjusti puhettaan esittämällä, että Suomessa olisi ”huutava työvoimapula” paitsi yksityissektorilla, myös julkisella puolella. Kun Suomi myönsi viime vuonna noin 16 000 työlupaa EU:n ulkopuolelta tulijoille, olisi tämä määrä Valtosen mukaan jatkossa vähintään tuplattava.

– Lähtökohdan on oltava se, että Suomessa saa tehdä ja teettää töitä, ja tänne ollaan tervetulleita ympäri maailmaa. Meidän on tehtävä tästä sellainen maa, johon halutaan tulla, kokoomuskansanedustaja sanoi.

Työvoimaa on saatavilla Suomessa

Perussuomalaisten Meri piti Valtosen visiointia erikoisena. Hän painotti kollegalleen, että Suomeen tulee työntekijöitä lähinnä vain matalapalkka-aloille, jolloin kyse on pitkälti sosiaaliturvaan nojaavasta maahanmuutosta.

– Kokoomuksen periaate on väärä. Perussuomalaiset katsoo, että Suomeen tulisi voida tulla työperusteisesti EU:n ulkopuolelta vain korkean osaamisen työpaikkoihin, jolloin ja jos tulijat tulevat toimeen palkallaan ja samalla sopeutuvat tänne, Meri sanoi.

Hän huomautti Valtoselle myös siitä, että Suomessa ei varsinaisesti ole pulaa työvoimasta.

– Tilastojen mukaan meillä on tällä hetkellä 260 000 työtöntä työnhakijaa. On myös yli 30 000 ihmistä vasten tahtoaan osa-aikatöissä, eli he haluaisivat lisää työtunteja. Kokoomus ei koskaan puhu näistä ihmisistä mitään, ja myös kohtaanto-ongelmat ovat tainneet kokoomukselta unohtua.

Meri ihmetteli myös kokoomuksen nykylinjaa, jossa työperäistä maahanmuuttoa tarjotaan ratkaisuksi jopa perheiden perustamiselle ja suomalaisten syntyvyydelle.

– Ilmeisesti kokoomuksessa ei haluta, että suomalaiset voisivat saada haluamansa määrän lapsia perheeseen, vaan tässäkin hoetaan työperäistä maahanmuuttoa.

Tukiin nojaava maahanmuutto käy kalliiksi

Perussuomalaisten tuoreessa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa linjataan, että työperäinen maahanmuutto EU:n ulkopuolelta Suomeen tulee rajata korkeakoulutettuihin, joiden ansiot vastaavat vähintään suomalaisen mediaanipalkkaa.

Valtosen mielestä PS:n linjaus kuulostaa talouskasvuvihamieliseltä tai ihmisvihamieliseltä, koska mediaanin alle jäisi muun muassa hoiva-alan työntekijöitä, asentajia ja myyjiä. Valtonen siis mainitsi nämä alat esimerkkeinä niistä töistä, joiden tekijöistä olisi hänen mukaansa pulaa Suomessa.

Meri huomautti, että puhe ihmisvihamielisyydestä on kokoomusretoriikkaa, jolla pyritään väistämään keskustelu matalapalkkamaahanmuuton kustannuksista julkiselle taloudelle.

– Me puhumme tässä nyt taloudesta ja maahanmuuton hinnasta. Jos maahanmuutto perustuu sosiaaliturvaan, niin silloinhan valtio maksaa merkittävän osan tänne tulevien työntekijöiden palkasta.

Odotukset irrallaan todellisuudesta

Yrityksille matalapalkkamaahanmuutto tietysti kelpaa. Niinpä myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tuoreessa puheenvuorossa väitetään, että Suomen pitäisi vähintään kolminkertaistaa maahanmuuttajien määrä, jotta Suomeen saataisiin lisää työikäistä väestöä.

Tämänkaltaisissa avauksissa unohdetaan tyypillisesti aina se, että Suomessa on jo nyt kymmeniä tuhansia työikäisiä maahanmuuttajia, jotka eivät ole töissä. Tältäkin osin löperö maahanmuuttopolitiikka vain lisää veronmaksajan taakkaa, sillä selvityksien mukaan maahanmuuttajat saavat jopa kaksinkertaisen määrän Kelan tulonsiirtoja syntyperäisiin suomalaisiin nähden.

Meri huomauttikin, että Etlan laskelmat lähtevät yltiöpositiivisista odotuksista, jotka kuitenkin yleensä osoittautuvat tyystin erilaisiksi kuin todellisuus.

Meri linjasi, että työperäinen maahanmuutto on perussuomalaisille keskeinen teema seuraavaa hallitusta muodostettaessa. Perussuomalaiset myös haluaa pitää kiinni työvoiman saatavuusharkinnasta, jota Sanna Marinin (sd.) hallitus on pyrkinyt vesittämään.

– Tuollainen löperö politiikka, jossa viis veisataan suomalaisen työntekijän suojelusta ja veronmaksajan rahasta, ei se voi jatkua.

Suomen Uutiset