Perussuomalaisten kansanedustajat Mari Rantanen, Jenna Simula ja Mauri Peltokangas esittivät tänään hallintovaliokunnassa työperäistä maahanmuuttoa merkittävästi lisäävän ulkomaalaislain muutosten hylkäämistä.

Lailla pyritään lisäämään maahanmuuton määrää nopeuttamalla lupaprosesseja siten, että ennakkovalvontaa vähennetään. Lisäksi lailla mahdollistettaisiin sertifioitujen työnantajien suora työperäisten maahanmuuttajien rekrytointi vähäisellä ennakkovalvonnalla.

Helpottaa työntekijöiden hyväksikäyttöä

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä huomauttaa, että esityksen ehdottamalla tavalla lupaprosessien nopeuttaminen tulee lisäämään ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä.

Kansanedustajat korostavat, että kansainväliset osaajat pääsevät jo nykyisin helposti Suomeen työskentelemään. Niin sanottujen erityisosaajien ohituskaistalla oleskelulupa on mahdollista saada jopa kahden viikon kuluessa. Kuitenkin demarijohtoinen hallitus vauhdittaa esityksellään kaksien työmarkkinoiden syntymistä sekä suomalaisten palkkojen ja työehtojen polkemista.

– Hallituksen tavoitteena näyttää olevan halpatyövoiman haaliminen hinnalla millä hyvänsä, ihmettelee hallintovaliokunnan puheenjohtaja Mari Rantanen.

Suojelupoliisia ei kuultu lain valmistelussa

Suomessa on havaittu paljon puutteita sekä ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden ehdoissa että heidän työnteko-oikeudessaan. Suurin osa väärinkäytöksistä ei tule edes ilmi. Viranomaisresurssit eivät puolestaan riitä jälkivalvontaan, jota hallituksen esityksessä peräänkuulutetaan.

Huolta asian käsittelyssä aiheutti erityisesti se, ettei suojelupoliisia kuultu esityksen valmistelun aikana. Asiantuntijalausunnossaan supo totesi, että etukäteisvalvontaa vähentämällä riski väärinkäytöksille kasvaa eikä esityksessä huomioitu riittävällä tavalla vaikutuksia kansalliseen turvallisuuteen.

– Valvonnan heikentäminen ja tulijoiden määrän kasvattaminen on vastuutonta tilanteessa, jossa valvonta ei nykyiselläänkään ole riittävää ja erityisen moitittavaa on se, että suojelupoliisia ei edes kuultu lain valmisteluvaiheessa, sanoo Rantanen.

Ensin tulee työllistää maassa jo olevat ihmiset

Perussuomalaisten mielestä ensisijaisesti tulisi saada työelämään ne maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka ovat jo maassa.

– Suurin ongelma on kohtaanto-ongelma, josta puhutaan aivan liian vähän, koska työperäistä maahanmuuttoa pidetään viisasten kivenä kaikkiin Suomen ongelmiin. Maassamme on jo valmiiksi lähes 50 000 vieraskielistä työtöntä työnhakijaa, ja määrä on kasvanut vuodessa useilla tuhansilla. Siitä huolimatta demarihallitus kahmii maahan päivä päivältä vain lisää ulkomaalaisia, kansanedustaja Jenna Simula huomauttaa.

Perussuomalaisten mielestä työvoiman saatavuuteen liittyviä haasteita tulisi ratkaista muilla tavoin kuin maahanmuuttoa lisäämällä. Työn vastaanottamisen kannustavuutta tulee parantaa. Suomen houkuttelevuutta korkeasti koulutettujen osaajien silmissä heikentävät erityisesti alhainen palkkataso ja korkea verotus, ei oleskeluluvan saamisen vaikeus.

Halpatyövoima heikentää työehtoja

Ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttöön liittyy yhä useammin myös sosiaaliturvan systemaattista väärinkäyttöä. Helsingin poliisin mukaan alikehittyneistä ja kehitysmaista tulevaan työperäiseen maahanmuuttoon liittyy kiinteästi kynnysraha, joka voi olla jopa 10 000–25 000 euroa lähtömaasta riippuen.

Poliisilla on myös havaintoja sosiaaliturvan väärinkäytöksistä, jolloin palkanmaksuna on käytetty esimerkiksi järjestelyä, jossa työntekijöiden virallisesti maksettu palkka on mitoitettu siten, että he ovat oikeutettuja sosiaalitukiin lopun palkanmaksun tapahtuessa pimeästi. Epäillyt kutsuivat tätä järjestelyä nimellä ”Kela-money”.

– Tulijat kehitysmaista eivät lopu, ja käytännössä hallitus luo päätöksillään Suomeen orjamarkkinat. Tätä lakia vastustaa jopa SAK, mutta mikään ei mene vihervasemmistohallituksen vimmaisen maahanmuuton lisäämisen edelle, eivät edes suomalaiset duunarit. Olen kuullut Kela-moneysta, mutta ensimmäistä kertaa tämä ilmiö on mustaa valkoisella. Valitettavasti suomalainen sosiaaliturva on todellakin maailmalla tunnettu houkutustekijä. Tältä kaikelta hallitus on sulkenut silmänsä, kansanedustaja Mauri Peltokangas jyrähtää.

SUOMEN UUTISET