Ari Koponen on neljän muun perussuomalaisen kansanedustajan kanssa jättänyt viime viikolla eduskunnalle toimenpidealoitteen, jonka tarkoitus on lisätä valkoposkihanhi riistaeläimeksi metsästyslakiin, kuten Virossa on toimittu. Tämä mahdollistaisi valkoposkihanhien metsästyksen sekä sen lihan käytön ravinnoksi.

Ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) esitti lauantaina, että hanhien aiheuttamien satovahinkojen ehkäisemiseksi ei suinkaan harvennettaisi räjähdysmäisesti kasvanutta lintukantaa, vaan linnuille pitäisi perustaa omia tuhansien hehtaarien kokoisia hanhipeltoja.

Koponen on pöyristynyt Mikkosen ulostulosta ja jättänyt tänään tarkentavia kysymyksiä vastuuministerille vastattavaksi.

– Mistä hanhet tietävät, että kyse on juuri niille varatusta pellosta? Mikkonen on twiitannut, ettei hänen tarvinne lähteä pystyttelemään hanhille opasteviittoja pelloille. Haluankin konkreettisen vastauksen ministeriltä, miten varmistetaan etteivät hanhet silti päädy viljelyksille, vaan lentävät ainoastaan niille varatuille ”lintupeloille”, Koponen ihmettelee.

Hanhia saa poikkeusluvalla ampua, mutta ei syödä

Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi syyskuun alussa ensimäistä kertaa poikkeuslupia valkoposkihanhien ampumiseen. Myönnetyillä luvilla saa ampua syksyllä yhteensä 3 555 yksilöä, vaikka kanta on suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Lupaehtojen mukaan saaliiksi saadut linnut on hävitettävä hautaamalla tai polttamalla. EU:n lintudirektiivin nojalla tappamiskiellon lisäksi olisi voitu poiketa myös hyödyntämiskiellosta, kuten Ruotsissa on tehty, mutta tästä huolimatta valkoposkihanhen lihaa ei saa Suomessa käyttää hyötyravinnoksi.

– Miksi vihervasemmistohallitus haluaa että eläimiä ammutaan vain ampumisen ilosta, vaikka voisimme käyttää ravinnerikasta lihaa samalla ruoaksi? Koponen kysyy myös samaisessa, tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

SUOMEN UUTISET