Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää on korostanut useaan otteeseen käteisen merkitystä huoltovarmuuden vuoksi. Perinteistä maksutapaa hän puolusti myös hiljattain eduskunnassa puhuessaan. Vielä viime vuoden alussa Mäenpään ehdotukset käteisen turvaamiseksi naurattivat monia. Maaliskuuhun mennessä ei ketään enää naurattanut.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää palautti puheessaan kuulijoiden mieliin vuoden 2022 alussa jättämänsä toimenpidealoitteen käteisen rahan turvaamisesta Suomessa jatkossakin käypänä maksuvälineenä.

– Muistan kun sitä esittelin täällä, niin se nauratti aika monia ja minua pidettiin vanhanaikaisena. Siitä meni noin viikko, kun sitten maaliskuussa 2022 Suomen Pankki teki samansisältöisen lainsäädäntöaloitteen käteispalvelun riittävän tason turvaamiseksi, Mäenpää sivalsi.

Käteisen käyttö lisääntyi Ukrainan sodan myötä

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksessa vuodelta 2022 huomautetaan, että koronapandemia vähensi käteisen käyttöä selvästi vuosina 2020 ja 2021, mutta alkuvuonna 2022 käteisen käyttö kasvoi pandemian helpottaessa ja matkailun elpyessä. Käteisen käyttö lisääntyi lisäksi odotettua enemmän, kun Venäjä aloitti helmikuun lopulla 2022 hyökkäyssodan Ukrainassa ja ihmiset halusivat varautua mahdollisiin maksuliikennehäiriöihin varaamalla ylimääräistä käteistä.

– Suomen Pankin maaliskuussa 2022 tekemän kuluttajakyselyn mukaan käteisen saatavuus oli heikentynyt ja kuluttajat kokivat käteisen saatavuuden varsinkin pankkikonttoreista huonontuneen. Samaan aikaan Venäjän hyökkäyssota nosti kuitenkin esiin käteisen tärkeyden kriisiin varautumisessa. Suomen Pankki suosittelee, että kotitalouksien tulisi pitää käteistä sen verran, että sen avulla pärjää jopa 72 tuntia kestävien maksuliikennehäiriöiden ajan, Mäenpää luki kertomuksesta.

Digitaaliset valuutat alttiita teknisille ongelmille

Mäenpää kertasi käteisraha-aloitteensa huomioita.

– Käteisen olemassaolon takaaminen jatkossakin on perusteltua huoltovarmuuden ja heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten maksumahdollisuuksien vuoksi. Asia on tärkeä myös kansalaisten yleisen luottamuksen säilymisen takia.

– Keskuspankkien hankkeilla digitaalisista valuutoista on pyritty vastaamaan esiin nousseisiin kysymyksiin, mutta huoltovarmuuden kannalta keskeisiä ongelmia esimerkiksi rahan käyttämisestä sähkökatkojen tai verkkoyhteyksien kaatuessa ne eivät poista. Aivan parhaimmillaankin ne voivat olla vain osittainen ratkaisu.

Polttoaineen jakeluverkosto merkittävä kysymys

Mäenpää muistutti myös, että huoltovarmuuden näkökulmasta polttoaineen jakeluverkosto maksumahdollisuuksineen on mitä merkittävin kysymys.

– Joillakin ketjuilla maksun voi suorittaa käteisellä lähes jokaisella automaattiasemalla, toisilla taas käteismaksumahdollisuutta ei käytännössä ole lainkaan. Erot tulevat ilmi myös siinä, onko automaattiasema tarkoitettu raskaalle liikenteelle vai ei.

Suomen Uutiset