Perussuomalaiset olivat hereillä, kun eduskunta keskusteli tänään hallituksen esityksestä, jolla muutettaisiin työeläke- ja sairasvakuutuslakia. Esitys vaikutuksineen on hyvin laaja, joten perussuomalaiset halusivatkin sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselta (vas.) täsmennyksiä asiaan. Eduskuntaa hämmensi kuitenkin se, ettei Pekonen esitellyt lakia lainkaan, vaan saapui istuntoon myöhässä.

Perussuomalaisten kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen huomautti, että kun lausuntoja esitykseen on pyydetty, Hyvinvointiala HALI ry esitti, että lainvalmistelussa tulisi ottaa aikalisä, jolloin esityksen vaikutukset muun muassa lääkäripulaan selvitettäisiin.

– Onko tällä lääkäripulaa mahdollisesti lisäävä vaikutus vai sitä helpottava vaikutus? Haluamme lääkäreitä lisää emmekä sellaista lainsäädäntöä, joka ei näitä lääkäreitä toisi, Juvonen painotti.

Myös perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri halusi vastauksen samaan kysymykseen.

– Edustaja Juvosen kysymys oli erittäin oleellinen. Vähennetäänkö tällä esityksellä lääkäreitä vai lisätäänkö? Hyvä, että meidän perussuomalaisten kansanedustajat ovat hereillä, ettei tämäkin keskustelu mennyt nopeaan ”kloussiin”, Meri totesi.

Sdp ei tykännyt kysymyksistä

Sdp:n kansanedustaja Aki Lindén ei selvästikään pitänyt perussuomalaisten kysymyksiä aiheellisina, vaan alkoi puolustamaan uudistusta ja totesi, että muutokset ovat lähinnä teknisiä.

– Itse olen ammatinharjoittajana hoitanut ehkä 20 000 lääkärikontaktia, ja minun mielestäni HALI:n lausunnossa olevat asiat ovat täysin liioiteltuja, kun siellä todetaan, että esimerkiksi ammatinharjoittajana toimiminen tarkoittaa niin suurta byrokratiaa, että se vähentää lääkärien, esimerkiksi virkatyön lisäksi tekemää, ammatinharjoittajatyötä.

– Se on hyvin vähän byrokratiaa vaativaa työtä, eli tässä nyt ollaan kyllä minusta tehty näillä opposition kysymyksillä kärpäsestä härkänen, Lindén syytti.

Ministeri heitti vastuun edelliselle hallitukselle

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen puolestaan väisti vastuuta toteamalla, että esitys on alun perin viime kaudelta, jonka tämä hallitus vain saattaa loppuun. Kysymykseen lääkäripulasta hän ei vastannut.

– Otan kritiikin vastaan siitä, että en ollut valmistautunut esittelemään tätä lakiesitystä eduskunnalle. Tässä on kuitenkin, kuten sanoin, kysymyksessä tekninen muutos, joka liittyy tähän isompaan kokonaisuuteen työtulouudistusta, Pekonen täsmensi ja lupasi, että valiokuntakäsittelyssä epäkohtia voidaan korjata.

”Ei täällä huvikseen epäkohtia nosteta esille”

Perussuomalaisten Juvonen ja Meri hämmästyivät Lindénin ja Pekosen puheenvuoroista.

– Ihmettelin edustaja Lindénin puheenvuoroa siitä, että oppositio täältä huvikseen nostaisi näitä teemoja esille. Tämä on ihan puhtaasti täältä asian valmistelusta tämä HALI:n lausunto liittyen mahdollisuuteen, lisääkö tämä esitys lääkäripulaa Suomessa. Juvonen huomautti.

– Olen myös sitä mieltä, että aina silloin, kun eduskuntakausi päättyy ja joku lakiesitys jää käsittelemättä, se raukeaa. Silloin seuraavalla hallituksella on mahdollisuus tehdä sinne mahdollisesti korjauksia ja viilauksia, mitkä siellä nähdään tarpeelliseksi.

Lausuntoja siteerattiin valikoivasti

Meri kommentoi Lindénin puheenvuoroa ja huomautti, että tuskin kellään on varaa sanoa perustelematta, että kenenkään lausunnot olisivat yksiselitteisesti väärässä.

– Toivoisin teiltä (Lindén) vähän enemmän argumentteja. Minäkin voisin sanoa, että minun mielestäni sitä sun tätä, mutta se ei ole silloin tutkittua tietoa, Meri sivalsi.

Meri huomautti Lindéniä, että hän jätti oleellisia osia Akavan lausunnosta pois.

– Luitte hyvin valikoivasti näitä teidän esimerkkejänne. Totesitte, että Akavalla ei ole esitykseen huomautettavaa. Valitettavasti vaan jätitte seuraavan lauseen lukematta: ”Akava kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että esitys on ongelmallinen verotuksen ja eläkkeen perusteeksi luettavien ansioiden tulkinnan osalta.”

– Voisitte lukea, niin kuin täällä on. Annoitte vääränlaisen käsityksen, että tämä on hyvin tekninen asia, Meri moitti.

SUOMEN UUTISET