Hallitusohjelmaan kirjattiin alun perin 1 030 miljoonan euron säästöt varsinaisesta kehitysyhteistyöstä sekä laina- ja sijoitusmuotoisesta kehitysyhteistyöstä. Merkittävänä osana näitä hallitusohjelman mukaisia säästöjä Suomi lakkauttaa kehitysyhteistyön maaohjelmat neljässä maassa: Afganistanissa, Myanmarissa, Keniassa ja Mosambikissa.

Tämän vuoden huhtikuussa hallituksen kehysriihessä päätettiin säästää kehitysyhteistyöstä vaalikauden jäljellä olevina vuosina yhteensä 150 miljoonaa euroa lisää, minkä päälle hallitusohjelman mukaisia säästöjä aikaistetaan 75 miljoonalla eurolla ja kehityssijoituslaitos Finnfundin pääomitus puolitetaan, mistä saadaan 15 miljoonan euron säästö.

– Kehysriihen päätös siitä, että säästöjä aikaistetaan lähivuosina, tarkoittaa käytännössä 75 miljoonan euron lisäsäästöjä, koska aikaistusta ei kompensoida myöhempinä vuosina pienemmillä säästöillä, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio kertoo.

– Hallituksen päätösten myötä yhteenlaskettu säästö koko vaalikaudella on 1 270 miljoonaa euroa. Luvussa on laskettu yhteen hallitusohjelman kirjaukset sekä huhtikuun kehysriihen päätökset, eli 1030 + 150 + 75 + 15 miljoonaa euroa.

Lähestymistapa muuttuu

Kehitysyhteistyön säästöt ovat historiallisen suuret. Käynnissä on myös lähestymistavan muutos, sillä Suomen ja kehittyvien maiden kaupallis-taloudellisia suhteita ja kehitysyhteistyötä hoidetaan jatkossa entistä kokonaisvaltaisemmin.

Ulkoministeriössä laaditaan kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selontekoa edistämään tätä työtä. Lisäksi Suomen taloudellista apua muille maille kohdennetaan uudistetulla tavalla, sillä Ukrainan tukemiselle on valtion budjetissa avattu uusi momentti.

– Kehitysyhteistyön muutokset ovat osa koko valtionhallinnon läpileikkaavia toimia, joilla saamme Suomen talouden terveemmäksi, ministeri Tavio toteaa.

SUOMEN UUTISET