Valtioneuvosto antoi eduskunnalle useita maahanmuuttoa koskevia esityksiä. Ne koskevat kansainvälisen suojelun tiukennuksia, maahantulosäännösten kiertämisen estämistä, rajamenettelyn käyttöönottoa ja vastaanottorahan pienentämistä. Lisäksi kansalaisuuslain asumisaikaa koskeva esitys eteni eduskuntaan.

Sisäministeri Mari Rantanen kertoo, että esitetyt muutokset ovat osa laajempaa maahanmuuttopolitiikan uudistusta.

– Näillä lakiesityksillä otetaan käyttöön muun muassa EU-direktiivien mahdollistamat tiukennukset ja parhaat käytännöt, jotka tukevat hallituksen tavoitteita tiukentaa turvapaikkapolitiikkaa. Myös Suomen kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa pidennetään. Työ jatkuu muilla maahanmuuttoa koskevilla uudistuksilla.

Kansalaisuuden saaminen pitenee

Suomen kansalaisuuden edellytyksenä oleva asumisaika pidentenee nykyisestä viidestä vuodesta kahdeksaan vuoteen. Jatkossa asumisajaksi hyväksyttäisiin vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu Suomessa.

Hallitus pyrkii estämään entistä tehokkaammin maahantulosäännösten kiertämistä. Turvapaikanhakijoina maahan tulleiden kaistanvaihto työ- ja koulutusperusteisen oleskeluluvan hakijoiksi ei olisi jatkossa mahdollista. Lisäksi henkilöllisyyden todentamista tiukennetaan.

Kansainvälinen suojelu väliaikaiseksi

Kansainvälinen suojelu muutetaan luonteeltaan väliaikaiseksi. Kansainvälisen suojelun lupien kesto lyhennetään EU-oikeuden mahdollistamaan minimiin. Myös Suomessa tehty erityisen törkeä rikos tai kansallisen turvallisuuden vaarantaminen estäisi kansainvälisen suojelun saamisen.

Ulkomaalaislakiin tehdään EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukaiset muutokset, joilla rajamenettely otetaan käyttöön Suomessa. Rajamenettelyn tavoitteena on tehostaa perusteettomien hakemusten tutkintaa ja kielteisen päätöksen saavien hakijoiden palauttamista. Lisäksi estetään turvapaikanhakijoiden edelleen liikkumista muihin EU-maihin.

Vastaanotto- ja käyttörahaa pienennetään väliaikaisesti. Laki tulisi voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

SUOMEN UUTISET