Perussuomalaisten vaalilupaukset alkavat tulla lihaksi, kun hallitusohjelman kirjauksia pannaan toden teolla toimeen. Maahanmuutto otetaan kunnolla hanskaan maan sisäisen turvallisuuden parantamiseksi. Samalla pannaan vauhtia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden poistamiseen maasta.

Lausuntokierrokselle lähteneessä sisäministeriön lakiesityksessä on tavoitteena estää turvapaikanhakijoiden siirtyminen työperäisen oleskeluluvan hakijaksi turvapaikkaprosessin ollessa kesken tai henkilön ollessa vielä maassa turvapaikkamenettelyn jälkeen. Myös opiskelijoiden oleskeluluvat sisällytettäisiin ehdotuksessa kaistanvaihdon kiellon piiriin.

Lakiesityksen mukaisesti turvapaikanhaun aikana tai sen jälkeen Suomessa jätetyt oleskelulupahakemukset jätettäisiin jatkossa käsittelemättä. Muutos ei koskisi tilapäisen suojelun saajia eli Venäjän hyökkäyssotaa pakenevia ukrainalaisia.

Uudistus tukee hallitusohjelman tavoitetta tehostaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden nopeaa maasta poistumista. Lausuntokierros päättyy jo 20.2.2024.

Biometriset tiedot jakoon

Oleskeluluvan hakijan velvollisuus oman henkilöllisyytensä todentamisessa kasvaa. Jos oleskelulupa voidaan myöntää matkustusasiakirjan puuttumisesta huolimatta, olisi pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä jatkossa se, että hakija on joko hankkinut matkustusasiakirjan tai todistettavasti pyrkinyt sellaisen hankkimaan.

Turvapaikanhakijan olisi lisäksi esitettävä muuta luotettavaa selvitystä henkilöllisyydestään.

Uudistuksen yhteydessä mahdollistettaisiin myös poliisin rekisteriin ulkomaalaislain nojalla tallennettujen sormenjälki- ja kasvokuvatietojen luovuttaminen Schengenin tietojärjestelmään tallennettaviin palauttamis- ja maahantulokieltokuulutuksiin.

Maahantulokieltokuulutusten avulla viranomaiset voivat estää maahantulokieltoon määrätyn henkilön paluun Schengen-alueelle.

SUOMEN UUTISET