Hallitus lunastaa lupauksensa saattaa Suomen turvapaikkapolitiikka pohjoismaiselle tasolle. Valtioneuvosto antoi torstaina ensimmäiset esitykset, joilla otetaan käyttöön EU:n mahdollistamat tiukennukset maahanmuuttolainsäädäntöön. Syksyllä on luvassa lisää kiristyksiä.

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina ensimmäisen osan maahanmuuttoa koskevista esityksistä, jotka koskevat kansainvälisen suojelun tiukennuksia, maahantulosäännösten kiertämisen estämistä, rajamenettelyn käyttöönottoa ja vastaanottorahan pienentämistä.

Lisäksi kansalaisuuslain asumisaikaa koskeva esitys eteni eduskuntaan.

– Hallitus saattaa Suomen turvapaikkapolitiikan keskeisten säädösten osalta yleispohjoismaiselle tasolle, perusteli sisäministeri Mari Rantanen lakiesityksiä tiedotustilaisuudessa.

EU:n minimit käyttöön

Hallitus on sopinut, että käyttöön otetaan EU-määritelmädirektiivin mahdollistamat tiukennukset ja parhaat käytännöt, jotka tukevat hallituksen tavoitteita tiukentaa turvapaikkapolitiikkaa.

Esityksessä laajennetaan perusteita, joilla kansainvälinen suojelu voidaan jättää myöntämättä, lakkauttaa tai peruuttaa.

– Lakimuutokset vastaavat osaltaan hallituksen tavoitteeseen lisätä sisäistä turvallisuutta, ehkäistä maahanmuuttoon liittyviä väärinkäytöksiä ja vahvistaa yhteiskunnan sääntöjen noudattamista.

Maahantulosäännösten kiertäminen estetään

Hallitus esittää Suomen kansalaisuuden edellytyksenä olevan asumisajan pidentämistä nykyisestä viidestä vuodesta kahdeksaan vuoteen. Jatkossa asumisajaksi hyväksyttäisiin vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu Suomessa.

Hallitus esittää myös lakimuutoksia, joilla estetään entistä tehokkaammin maahantulosäännösten kiertämistä. Turvapaikanhakijoina maahan tulleiden kaistanvaihto työ- ja koulutusperusteisen oleskeluluvan hakijoiksi ei olisi jatkossa mahdollista. Lisäksi henkilöllisyyden todentamista tiukennetaan.

– Oleskuluvan hakijan henkilöllisyys on todennettava kansallisella matkustusasiakirjalla tietyin poikkeuksin. Esitys tiukentaisi sekä viranomaisten velvollisuutta mutta myös hakijan omaa velvollisuutta osallistua henkilöllisyyden todentamiseen, selvensi sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylijohtaja Minna Hulkkonen.

Rajamenettely käyttöön

Ulkomaalaislakiin tehdään EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukaiset muutokset, joilla rajamenettely otetaan käyttöön Suomessa. Rajamenettelyn tavoitteena on tehostaa perusteettomien hakemusten tutkintaa ja kielteisen päätöksen saavien hakijoiden palauttamista. Lisäksi estetään turvapaikanhakijoiden edelleen liikkumista muihin EU-maihin.

– Paluu ja palauttaminen kuuluvat olennaisena osana meidän ulkomaalaisjärjestelmään ja tähän lainsäädäntöön. Se ei ole irrallinen asia vaan kuuluu siihen aivan olennaisena osana. Jos ei ole lupaa, et voi jäädä, vaan pitää poistua – tavalla tai toisella, ministeri Rantanen painotti.

Vastaanottorahaa leikataan

Kansainvälisen suojelun lupien kesto on tarkoitus lyhentää EU-oikeuden mahdollistamaan minimiin. Myös Suomessa tehty erityisen törkeä rikos tai kansallisen turvallisuuden vaarantaminen estäisi kansainvälisen suojelun saamisen

Kansainvälistä suojelua hakeville, tilapäistä suojelua saaville ja vailla kotikuntaa oleville ihmiskaupan uhreille myönnettävää vastaanottorahaa sekä käyttörahaa aiotaan pienentää. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Työ turvallisemman Suomen puolesta jatkuu

Syksyllä on luvassa lisää kiristyksiä. Eduskuntaan on määrä tuoda kansalaisuuslain toinen vaihe, jossa kiristetään muun muassa toimeentulovaatimusta ja nuhteettomuusedellytystä. Perheen yhdistämiseen on tukossa tiukennuksia. Maahantulokieltoa ja säilöönottoa koskevia tiukennyuksia on niitäkin tiedossa.

Hallitus kiristää uusintahakemusten tekemisen edellytyksiä. Pysyvän oleskeluluvan ehtoja tiukennetaan kotoutumiseen kannustaen.

– Työ turvallisemman ja väärinkäytöksiä estävän Suomen puolesta siis jatkuu, Rantanen vakuutti.

SUOMEN UUTISET