Osa maaseudun pienistä yrityksistä on jäämässä ilman koronatukea. Maaseudulla ja alkutuotannossa on pienyrityksiä, jotka eivät pääse väliaikaisen koronatuen piiriin, vaikka niiden tilanne on heikentynyt koronaepidemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden seurauksena.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Tukea voi saada 5 000–10 000 euroa, kuitenkin enintään 80 prosenttia hakijan esittämistä menoista. Hakemuksessa tulee esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 6 250 euroa ja toiminnan tulee olla saman Y-tunnuksen alla harjoitettavaa yritystoimintaa.

– Alkutuotannon väliaikaisesta koronatuesta säädetään myös valtioneuvoston asetuksella. Alkutuotannon tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso.

Yrittäjät eriarvoisessa asemassa

Maaseudun ja alkutuotannon yritysten joukossa on sellaisia pieniä yrityksiä, joissa mikään väliaikaisen tuen hakemuksen perusteena oleva tulon lähde ei yksinään menojensa tai muiden tunnuslukujen puolesta ylitä tuen saatavuuden ehtona olevaa rajaa. Sellaisia on useammasta tulonlähteestä, esimerkiksi maataloudesta, metsätaloudesta, porotaloudesta, jalostuksesta, matkailusta ja käsitöistä tulonsa saavien pienten yritysten joukossa.

– Vaikka näiden yritysten tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia, osa tällaisista yrityksistä on jäämässä väliaikaisen koronatuen ulkopuolelle, eivätkä ne koe asemaansa yhdenvertaiseksi.

– Tuen piiriin pääsemisen ehtona oleva menojen alaraja 6 250 euroa on liian suuri. Monialayrityksessä se ei välttämättä täyty minkään yksittäisen tulolajin osalta. Maaseudun pienet yritykset eivät useimmiten ole päässeet myöskään yksinyrittäjien tuen piiriin, koska sitä rahoitusta ei myönnetä maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen. Nämä yrittäjät kokevat olevansa eriarvoisessa asemassa muihin nähden, toteaa Juuso.

Tukeen varattu määräraha loppumassa

Maaseudun ja alkutuotannon yritysten väliaikaisen tuen tarkoitukseen myönnetty määrärahan riittävyydestä on myös esitetty huolta. Tukeen varattu määräraha on loppumassa.

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon yritysten tilapäinen tuki on harkinnanvaraista ja molempien tukien valtionapuviranomaisena toimii elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus.

– Yhdenvertaisuuden vuoksi asia olisi saatava korjattua. Myös tässä tukiasiassa yrityksiä on pystyttävä kohtelemaan yhdenvertaisesti ja niin, että mikään yritys ei jää toisia heikompaan asemaan. Olen jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen ministerille.

SUOMEN UUTISET