Eduskunnan sivistysvaliokunnan lausunto tartuntalain muuttamisesta valmistui tällä viikolla. Valiokunta huomauttaa yksimielisessä lausunnossaan, että harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan rajoitukset heikentävät lasten hyvinvointia merkittävästi.

Sivistysvaliokunnan perussuomalaiset edustajat Sanna Antikainen, Kaisa Juuso ja Ari Koponen yhtyvät valiokunnan näkemykseen ja toteavat, että rajoituksia pitää harkita lapsen etu edellä.

– Rajoitusten myötä lasten mahdollisuudet sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä itsensä kehittämiseen vähenevät merkittävästi. On välttämätöntä, että lasten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin osallistuminen mahdollistetaan nykyisiä poikkeusolokäytäntöjä joustavammin, toteavat sivistysvaliokunnan perussuomalaiset.

– Kokemus on osoittanut, että määräaikaisia koronarajoituksia on usein jouduttu jatkamaan, jolloin niiden kesto on muodostunut varsin pitkäksi. Rajoitustoimenpiteitä harkittaessa ensisijaisena ratkaisuperusteena tulee olla lapsen etu.

Hallituksen esitykselle kovat moitteet

Valiokunnan mukaan mahdollisten rajoitustoimenpiteiden vaikutuksia ei ole arvoitu riittävästi lapsen oikeuksien näkökulmasta. Myöskään poikkeusjärjestelyjä harrastus- ja vapaa-ajan toimintojen jatkamiseksi ei hallituksen esityksessä ole juurikaan pohdittu.

En voi käsittää, että esimerkiksi baarit saavat olla auki, mutta lapset eivät saa harrastaa vastuullisesti. Täytyy muistaa, että seuroilla on hyvät valmiudet ja vahva tahtotila minimoida tartuntariskit harrastamisen yhteydessä. Monella lapsella juuri harrastaminen on viikon kohokohta ja tärkeä niin sosiaalisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin kannalta, huomauttaa Ari Koponen.

Keinoja on olemassa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tulisi seuraavaksi arvioida riittävät toimet, jotta lasten ja nuorten harrastustoimintaa liikunnan ja kulttuurin parissa voitaisiin jatkaa terveys ja turvallisuus huomioon ottaen.

– Esimerkiksi taiteen perusopetuksessa ovat jo olleet käytössä useat hallituksen esityksessä mainitut keinot: väljemmät tilat, pienemmät ryhmäkoot, tehostettu siivous, käsienpesu, järjestelyt liikkumisessa oppilaitoksen tiloissa siten, että kontaktien määrä on minimissään, pintojen desinfiointi, hybridi- ja etäopetus sekä osallistujien ohjeistus.

– Normaalisti sisätiloissa tapahtuva toiminta voidaan siirtää jossain muodossa myös ulos. Käyttömaksujen poistamisella, liikuntapaikkojen valaisemisella tai ohjaajien ja muiden aikuisten läsnäolon lisäämisellä on mahdollista lisätä mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintoihin.

Lisäksi sivistysvaliokunta esittää, että tartuntatautilakiin lisätään toiminnan harjoittajille mahdollisuus edellyttää kasvomaskien käyttöä tiloissaan ja toiminnassaan.

Suomen Uutiset