Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela on huolissaan kuntien selviämisestä historiallisen oppivelvollisuusuudistuksen edessä. Koskela pelkää oppivelvollisuusuudistuksen johtavan leikkauksiin erityisesti pienempien lukioiden koulutustarjonnasta.

Kunnissa etsitään parhaillaan varoja, joilla katetaan syksyllä voimaan astuvasta uudistuksesta aiheutuvat kustannukset. Valtio on luvannut korvata nämä uudistuksesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti, mutta asiantuntijalausunnoissa varattuja määrärahoja on pidetty alimitoitettuina.

– Suuria hankintoja ovat esimerkiksi tietokoneet, joiden pitäisi kestää kolme vuotta ja joita varten on oltava myös riittävää it-tukea. Oppimateriaaleihin on varattu vain 150-200 euroa oppilasta kohden. Näin halvalla ei tarvittavia laitteita saa, Jari Koskela huomauttaa.

Ristiriitaista toimintaa hallitukselta

Koskela pelkää, että oppivelvollisuusuudistuksen toteuttaminen tulee monin paikoin tarkoittamaan leikkauksia koulutustarjonnasta. Suurimmassa vaarassa ovat pienempien kuntien lukiot. Tämä toiminta on ristiriitaista hallitukselta, joka koostuu suurilta osin puolueista, jotka aikoinaan kritisoivat voimakkaasti edellisen hallituksen mittavia koulutusleikkauksia.

– Koulutuspolitiikassa tarvittaisiin suunnanmuutos. Pisa-tulokset ovat laskeneet huippuvuosista, eikä nykyisellä politiikalla käännettä parempaan ole nähtävissä. Tarvittaisiin lisää erityisopetusta, varhaista puuttumista, pienempiä ryhmäkokoja sekä opettajien resurssien ja työrauhan turvaamista, Koskela sanoo.

Kuntapäättäjät paljon vartijoina

Koskela huomauttaa, että koulutus tulee olemaan huhtikuussa valittavien uusien kuntapäättäjien keskeisempiä huolenaiheita, kun sote-asiat ovat siirtymässä maakunnille.

– Koulutussektorimme toimivuus on keskeisin investointi tulevaisuuteen. Kuntapäättäjät ovat paljon vartijoina, että tulevaisuudessakin Suomi tunnettaisiin koulutuksen suurvaltana, Koskela toteaa.

Suomen Uutiset