Eduskunnan sivistysvaliokunta sai myöhään perjantai-iltana valmiiksi mietintönsä oppivelvollisuuden laajentamisesta ja toisen asteen maksuttomuudesta. Perussuomalaiset jättivät mietintöön vastalauseen, sillä valiokunta asettui useiden asiantuntijalausuntojen vastaisesti puoltamaan hallituksen esitystä. Myös uudistuksen kireä aikataulu on herättänyt laajaa hämmästystä.

Vuosikymmeniä jatkunut koulutustason nousu on kääntynyt Suomessa laskuun. Samalla sosiaalinen nousu on vaikeutunut ja huono-osaisuus ja pienituloisuus ovat monesti ylisukupolvisia. Ongelmat ovat korostuneet etenkin pojilla. Kansanedustaja Kaisa Juuson mukaan oppivelvollisuusuudistuksessa ei huomioitu riittävästi asiantuntijoiden näkemyksiä.

– Asiantuntijakuulemisessa tuotiin myös esiin näkemyksiä, joiden mukaan koulutuksen kehittämisessä voimavarat tulisi suunnata perusopetuksen laadun kehittämiseen. Esimerkiksi lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkonen on todennut, että nykyisiin epäkohtiin tulisi puuttua ennen kuin oppivelvollisuusiän nostamista voidaan pitää perusteltuna.

– Lisäksi esityksen kustannukset on aliarvioitu pahasti. Kustannukset uhkaavat kaatua kuntien niskaan, ja säästöjä joudutaan pahimmillaan hakemaan koulutusleikkauksista. Juuso epäilee.

Aikataulu ei ole realistinen

Oppivelvollisuuden laajentamista on valmisteltu nopealla aikataululla koronapandemian keskellä. Kansanedustaja Ari Koposen mukaan valmistelua on leimannut hätiköinti. Koponen huomauttaa, että useissa valiokunnalle annetuissa lausunnoissa kiinnitettiin huomiota uudistuksen voimaantulon aikatauluun, jota pidetään liian tiukkana

– Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämän seurantaryhmän jäsenistä suurin osa, eli 28 jäsentä, toivoi lisäaikaa valmistelulle ja toimeenpanon lykkäämistä vuodella. Myös valiokunnassa kuulluista asiantuntijoista lähes kaikki kritisoivat valtavan uudistuksen aikataulua. Tätä kritiikkiä ei kuultu mikä herättääkin kysymyksen onko lainsäädäntö sellaista mitä hallitusohjelmassa luvataan.

– Uudistuksesta ei ole tutkittua tietoa ja se on erittäin kallis. Hankkeen toteuttaminen ei ole perussuomalaisten mielestä järkevää etenkään koronakriisin keskellä, jonka vaikutukset tulevat ulottumaan vielä useille vuosille.

Perussuomalaiset kannattavat oppimistakuuta

Kansanedustaja Sanna Antikaisen mukaan uudistuksen tavoite on oikea, mutta keinot vääriä. Keskeinen ongelma on, ettei peruskoulu takaa kaikille riittäviä valmiuksia siirtyä toisen asteen opiskeluun.

Perussuomalaiset esittävät peruskouluihin oppimistakuuta, jolla taattaisiin, ettei kukaan siirry perusasteelta toiselle asteelle ilman tosiasiallisesti riittäviä tietotaitoja.

– Nuori, joka kärsii elämänhallinnan ongelmista jo teini-iässä, tai ei osaa kunnolla lukea, ei selviä etenkään ammattikoulussa, jossa lähiopetus on vähäistä eikä kukaan katso riittävästi perään. Säälinumeroita ei pitäisi antaa viimeisen luokan päästötodistukseen, sillä ongelmat kasautuvat vain toiselle asteelle, Antikainen pohtii.

SUOMEN UUTISET