Eduskunta keskusteli lähetekeskustelussa hallituksen esityksestä nostaa oppivelvollisuusikää. Taloudellisesti suurin muutos koskisi toisen asteen opintojen muuttumista opiskelijoille maksuttomiksi. Tämä on välttämätöntä, jos oppivelvollisuusikä nostetaan 18 vuoteen.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra on yksi uudistukseen kriittisesti suhtautuneista.

– Olen suhtautunut johdonmukaisen kielteisesti hallituksen uudistukseen, vaikka koululaitos, peruskoulu ja osaaminen ovat armaassa Suomessamme itselleni yksiä tärkeimpiä yhteiskunnallisia asioita, Purra sanoo.

– En siksi, että vastustaisin kouluttautumista, työllisyyden parantumista tai sitä, että kaikilla on mahdollisuus käydä toinen aste, vaan siksi, että kyse on hyvin perinteisestä vasemmistolaisesta laastaritoimenpiteestä, joka ei korjaa ainuttakaan niistä ongelmista, joita sen toivottaisiin korjaavan, Purra huomauttaa.

Toinen aste liian myöhäinen paikka tehdä korjauksia

Purra selittää, että suurin osa ongelmista juontaa peruskoulusta. Toinen aste on liian myöhäinen paikka yrittää ratkaista aiemmin syntyneitä ongelmia.

– Suuret erot eri koulujen ja alueiden välillä, yhä haastavampi oppilasaines, opettajan heikko auktoriteetti, oppilaiden omaan motivaatioon luottava vaativa opetussuunnitelma, digilaitteiden itseisarvo, käytös- ja keskittymishäiriöt ja oppimisvaikeudet ja erityisesti se, että minkäänlaisia takeita oppimisesta ei ole, ovat suistaneet entisen Pisan ykkösmaan huolestuttavaan luisuun, Purra luettelee.

Purra muistuttaa, että koululaisten osaamistaso laskee ja taidot heikentyvät kaiken aikaa, niin äidinkielessä kuin matemaattisissa aineissa. Tuloksiin vaikuttavat monikulttuuristuminen, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oleminen tavallisissa luokissa eli inkluusio ja lasten kotiolot.

– Monissa kouluissa menee hyvin. Monissa ei. Niissä on lapsia, joilta puuttuvat sosiaalisen kanssakäymisen taidot, vanhemmuuden tuki ja turva. Niissä on impulsiivisia ja huonovointisia lapsia, jotka elävät peli- tai virtuaalimaailmoissa ja joille koulun henkilökunta ei riitä avuksi. Syrjäytymistie on siinä valmiiksi taputeltuna, Purra sanoo.

Oppimistakuu kouluihin

Perussuomalaiset esitti ennen eduskuntavaaleja, että peruskouluun tarvittaisiin oppimistakuu. Luokalta toiselle ei saa päästää, mikäli tiettyä osaamista ei saavuteta.

– Etenkään tsemppi- tai säälinumeroita ei saisi antaa ysiluokan päästötodistukseen, ei maahanmuuttajille eikä kenellekään muullekaan. Kun peruskoulussa asioita katsotaan läpi sormien, ongelmat kasautuvat toiselle asteelle, erityisesti ammattikouluihin. Nuori, joka osaa hädin tuskin lukea ja kärsii elämänhallinnan ongelmista jo teini-iässä, ei selviä amiksessa, jossa lähiopetus on vähäistä eikä kukaan katso riittävästi perään, Purra kuvaa.

– Ongelma ei tälläkään hetkellä ole se, ettei toiselle asteelle mentäisi, vaan se, että ammattikoulu keskeytetään niin usein.

Hyvät perusasiat on hylätty

Purran mukaan pitäisi myöntää koulutuspolitiikassa tehdyt virheet, mikäli haluaisimme palauttaa suomalaisen koulun ja osaamisen kiitettävälle tolalle.

– Koulun liiallinen liberalisointi, keskittyminen ideologisiin hankkeisiin, maahanmuuton ongelmien maton alle lakaisu ja ylipäätänsä hyväksi osoittautuneiden perusasioiden hylkääminen ovat kaikki syitä tähän tilanteeseen.

– Myös opettajan auktoriteetin lasku kohdistuu nähdäkseni erityisesti poikalapsiin, jotka keskimäärin hyötyisivät tiukemmista rajoista. Puhelimet ja muut laitteet aiheuttavat monissa luokkahuoneissa enemmän ongelmia kuin oppimista. Paluu kynien pariin ja oppimistilanteiden rauhoittaminen digitulvalta auttaisi monia, Purra sanoo.

Kännykkäkielto tunneille

Purra muistuttaa, että on tehty useita tutkimuksia, joiden tulosten perusteella koululaisten ja nuorten aivot aktivoituivat selvästi enemmän käsin kirjoittaessa kuin tietokoneen kanssa toimiessa. Yksittäiset opettajat ovat Suomessakin tehneet kokeita, joissa ovat huomanneet, että oppilaiden koearvosanat paranevat huomattavasti, kun näppäimistöjen sijaan muistiinpanot tehdäänkin kynällä.

– Palautetaan käsinkirjoittamisen taito. Se ei tee huonoa meille aikuisillekaan.

Perussuomalaiset on esittänyt kännykkäkieltoa oppitunneille.

– Alakoululaisilla puhelinta ei tarvittaisi välitunneillakaan. Suomen ei pitäisi olla teknologiauskossaan naiivi, Purra sanoo.

– Se, mitä kouluihin tarvitaan, on arvonpalautus – perusasioihin, opetukseen ja oppimiseen, opettajan rooliin. Oppivelvollisuuden pidentäminen, lisärahan lappaminen digiin ja monikulttuurisuushankkeisiin tai muut keinotekoiset apukeinot eivät auta.

SUOMEN UUTISET