Perussuomalaiset sivistysvaliokunnan jäsenet ovat jättäneet eriävän mielipiteen sisäisen turvallisuuden selontekoon. Perussuomalaisten mukaan keskeisiä sisäiseen turvallisuuteen liittyviä teemoja ei ole hahmotettu ja ennen kaikkea selonteko ummistaa silmänsä maahanmuuton aiheuttamilta ongelmilta.

– Selonteon mukaan maahanmuutto ei itsessään ole sisäisen turvallisuuden kysymys, mutta sääntelemättömänä muuttoliike voi aiheuttaa epävakautta valtioiden sisällä ja välillä. Rajoittamaton humanitäärinen maahanmuutto on yksi keskeisimpiä sisäiseen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten rikostilastot tai maahanmuuttajanuorten kasvava jengirikollisuus osoittavat, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen huomauttaa.

Jengiväkivalta lisääntyy

Maahanmuuttajanuorten jengirikollisuus on kasvava ongelma Suomessa, jonka myös poliisi on tuonut sisäisen turvallisuuden asiantuntijatahona esille. Perussuomalaiset arvostelee, ettei lausunnossa oteta tätä merkittävää sisäisen turvallisuuden uhkaa vakavasti huomioon.

– Mikäli maahanmuuttoon liittyvät vaikutusarviot jätetään tekemättä eikä asiantuntijoita – kuten poliisia – kuunnella, seurauksena voi olla Suomen kannalta tuhoisia päätöksiä niin sisäisen turvallisuuden kannalta kuin taloudellisestikin. Tämä vie pohjaa pois myös keskeisiltä ennaltaehkäiseviltä toimilta, perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen toteaa.

Kotoutuminen omasta tahdosta kiinni

Sivistysvaliokunta korostaa lausunnossaan keskinäistä luottamusta sisäistä turvallisuutta parantavana tekijänä. Asiantuntijalausunnossa kerrotaan, ettei osa maahanmuuttajataustaisten nuorten vanhemmista luota viranomaisiin, jolloin viranomaisten kohtaaminen avun hakemiseksi tai vastaanottamiseksi voi olla vaikeaa.

– Väestöryhmien väliset kulttuurilliset erot on syytä tunnistaa ja tiedostaa, mutta heikkoihin asenteisiin voidaan myös vaikuttaa sivistämällä, ja aivan ensimmäisenä tulee oppia suomen kieltä – se lienee suurin askel kotoutumiselle.

– Lopulta turvallisuuden kannalta keskeistä on kuitenkin maahanmuuttajien oma halu ja motivaatio kotoutua osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Jos sitä ei ole, niin sanottu kotouttaminen ei toimi – ja tämän näkee tilastoista.

Suomen Uutiset