Perussuomalaiset on viime syksystä asti esittänyt useita toimia energian hinnan alentamiseen. Pääministeri Sanna Marinin johtama hallitus on kuitenkin korottanut turpeen verotusta siten, että sen polttamisesta tuli kannattamatonta. Perussuomalaiset ei hyväksy veronkorotusta ja vaatii turvetuotannon palauttamista. – Turve on ainoa kotimainen, huoltovarma ja säävarma energiamuoto, joten sen merkitys korostuu tällaisina aikoina, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra toteaa.

Yhä kalliimmaksi muuttuva energia ajaa suomalaisia ahdinkoon.

– Monen suomalaisen lomaa varjosti tulevan syksyn ja talven tilanne, valtava epätietoisuus siitä, mitä heidän auttamisekseen ollaan tekemässä. Jatkaako hallitus perussuomalaisten esiin nostamalle sähkön, ruoan, bensan ja dieselin hinnan aiheuttamalle ahdingolle nauramista ja ongelman vähättelyä, vai ottaako se lusikan kauniiseen käteen ja valmistelee välittömästi suomalaisia auttavan pelastuspaketin ja lopettaa pakenemasta EU:n, ilmastokurjistamisen, vihreän siirtymän tai muun taakse, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo.

Perussuomalaiset teki aiheesta välikysymyksen jo puoli vuotta sitten, ja kaikki siinä esitetty on entistä ajankohtaisempaa. Purra varoittaakin, että Suomi ei ole koskaan sodan jälkeen ollut näin vakavassa tilanteessa.

– Tämä koskee huoltovarmuutta, varautumista ja joka ikistä suomalaista. Mikäli emme tee nopeita ratkaisuja sekä kotimaisen energian että maatalouden ja ruuantuotannon turvaamiseksi, edessämme voi olla humanitaarinen kriisi omassa maassamme.

Hiilineutraalisuustavoite siirrettävä vuoteen 2050

Perussuomalaiset on viime syksystä asti esittänyt useita toimia energian hinnan alentamiseen.

– Toissaviikolla tiedotimme nimenomaan sähkön hintaan kohdistuvista politiikkatoimista. Uudistamme vaatimuksemme veronalennuksista, niin liikenne- ja lämmityspolttoaineisiin kuin kotitalouksien sähköveroon. Nämä toimet ovat mahdollisia muissakin maissa, ja ne ovat mahdollisia myös Suomessa, Purra sanoo.

Perussuomalaisten jo viime syksynä esittämä hiilineutraalisuustavoitteen maltillistaminen tulee väistämättä toteutettavaksi, mikäli kansakunta halutaan pelastaa inflaatiolta ja energiakriisiltä.

– Hiilineutraalisuustavoitteesta vuodelle 2035 pitää välittömästi luopua ja siirtää se vuoteen 2050, joka sekin, siis EU:n tavoitevuosi, lipuu vähitellen yhä kauemmaksi, koska Saksan ja muun Keski-Euroopan on pakko lisätä kivihiilen tuotantoa.

– Tällaisissa olosuhteissa energia- ja ilmastopolitiikan pitää erityisesti perustua realismiin. Energiapoliittiset ratkaisut täytyy tehdä järki ja kansallinen etu edellä. Mahdollisimman turvallinen, omavarainen ja huoltovarma politiikka, Purra sanoo.

Näkemystä näyttäisi kannattavan myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa totesi kantavansa huolta omavaraisuudesta. Niinistö myös muistutti, että nälkä vaikuttaa nopeammin kuin ilmastonmuutos.

Perussuomalaiset ei hyväksy turpeen veronkorotusta

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus korotti turpeen verotusta siten, että sen polttamisesta tuli kannattamatonta. Perussuomalaiset ei hyväksy veronkorotusta. Purra muistuttaa, että perussuomalaiset vaatii turvetta takaisin.

– Tarvitsemme turpeen takaisin ja oleelliseksi osaksi energiapalettia. Turpeen merkityksen ymmärtäminen tässä kriittisessä tilanteessa olisi suurta valtioviisautta. Turve on Suomessa arvalla määritetty uusiutumattomaksi, toisin kuin Ruotsissa, ja se on mukana sähkön päästökaupassa, toisin kuin Ruotsissa. Eli toisin sanoen kyseessä on tahallisesti valtavan kalliiksi määritetty energiamuoto.

– Pohjoismaiden ja Euroopan yhteismarkkinoilla on väärin ja epäoikeudenmukaista, että ruotsalainen turvevoimalan sähkö on määritelty uusiutuvaksi, mutta Suomessa turvevoimalaita rankaistaan päästökaupalla, samoilla yhteismarkkinoilla, Purra sanoo.

Hän huomauttaa, että turve on ainoa kotimainen, huoltovarma, säävarma ja helposti varastoitava energiamuoto, jota kannattaa polttaa puun kanssa, joten sen merkityksen on syytä korostua tällaisina aikoina.

– Turve on oleellinen osa sinivalkoisen siirtymän energiapolitiikkaa. Turvetuotanto on palautettava, ja lainsäädännön pitää tukea tämän tavoitteen toteutumista. Mikäli kannustimet ovat pielessä, turvetta ei nouse eikä pala.

Suomen Uutiset