Perussuomalaiset julkisti tänään turvallisuuspoliittisen ohjelmansa puheenjohtaja Riikka Purran johdolla. Esittelyn aluksi yleispoliittisessa katsauksessaan Purra muistutti perussuomalaisten vaatimuksista vaikean energia- ja inflaatiokriisin helpottamiseksi. Suomi on kansalaisiaan vähiten tukevia maita esimerkiksi energialaskujen osalta.

Monen suomalaisen mieltä varjostaakin tulevan syksyn ja talven tilanne ja epätietoisuus siitä, mitä heidän auttamisekseen ollaan tekemässä. Riikka Purra korosti, ettei Suomi ole koskaan sodan jälkeen ollut näin vakavassa tilanteessa.

– Tämä koskee huoltovarmuutta, varautumista ja joka ikistä suomalaista. Mikäli emme tee nopeita ratkaisuja sekä kotimaisen energian että maatalouden ja ruuantuotannon turvaamiseksi, edessämme voi olla humanitaarinen kriisi omassa maassamme, Purra arvioi.

– Jatkaako hallitus perussuomalaisten esiin nostamalle sähkön, ruoan, bensan ja dieselin hinnan aiheuttamalle ahdingolle nauramista ja ongelman vähättelyä, vai ottaako se lusikan kauniiseen käteen ja valmistelee välittömästi suomalaisia auttavan pelastuspaketin ja lopettaa pakenemasta EU:n, ilmastokurjistamisen, vihreän siirtymän tai muun taakse? Teimme aiheesta välikysymyksen puoli vuotta sitten, ja kaikki siinä esitetty on entistä ajankohtaisempaa, Purra muistutti.

Veroale käyttöön

Perussuomalaiset on esittänyt pitkään erilaisia toimia energiahintojen alentamiseksi ja vaatinut muun muassa liikenne- ja lämmityspolttoaineiden sekä sähkön verotuksen madaltamista.

– Nämä toimet ovat mahdollisia muissakin maissa, ja ne ovat mahdollisia myös Suomessa. Jos suhtautuminen polttomoottoriautoiluun on lähtökohtaisesti ideologisen negatiivinen ja kansalaisten pärjääminen nähdään toissijaisena ilmastokunnianhimoon verrattuna, helpotusta ei ole tulossa, Purra miettii.

Hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2050

Perussuomalaiset lisäksi vaatii, että hiilineutraalisuustavoitteesta vuodelle 2035 pitää välittömästi luopua ja siirtää se vuoteen 2050, joka sekin, siis EU:n tavoitevuosi, lipuu vähitellen yhä kauemmaksi, koska Saksan ja muun Keski-Euroopan on pakko lisätä kivihiilen tuotantoa vaikeassa tilanteessa.

– Perussuomalaisten jo viime syksynä esittämä hiilineutraalisuustavoitteen maltillistaminen tulee väistämättä toteutettavaksi, mikäli kansakunta halutaan pelastaa inflaatiolta ja energiakriisiltä. Demarit, keskusta ja kokoomus ovat asian edessä ennemmin tai myöhemmin – ja niiden on siirryttävä perussuomalaiselle linjalle. Ymmärtäkää tilanne ja lopettakaa moraaliposeeraus ja vihreiden peesaaminen.

Turvetuotanto ylös

Myös turve tarvitaan perussuomalaisten mukaan oleelliseksi osaksi energiapalettia. Turve on Suomessa arvalla määritetty uusiutumattomaksi, toisin kuin Ruotsissa, ja se on mukana sähkön päästökaupassa, toisin kuin Ruotsissa. Lopulta Sanna Marinin hallitus ajoi turvetuotannon lähes kokonaan alas.

– Toisin sanoen kyseessä on tahallisesti valtavan kalliiksi määritetty energiamuoto. Turve on ainoa kotimainen, huoltovarma, säävarma, helposti varastoitava energiamuoto, jota kannattaa polttaa puun kanssa, joten sen merkityksen on syytä korostua tällaisina aikoina. Turve on oleellinen osa sinivalkoisen siirtymän energiapolitiikkaa. Turvetuotanto on palautettava, ja lainsäädännön pitää tukea tämän tavoitteen toteutumista, Purra vaati.

Koko päästökaupasta luovuttava määräajaksi

Perussuomalaiset huomauttaa, että päästökaupan osuus sähkön hinnan nousussa on merkittävä. Perussuomalaiset on esittänyt, että Suomen ei pidä antaa voimakkaasti nousseita päästökauppatulojaan EU:lle, vaan käyttää niitä ilmastopolitiikasta kärsivien ihmisten ja alojen tukemiseen.

– Samoin olemme vaatineet jo pitkään päästöoikeuksien lisäämistä. Tämä vaikuttaisi sähkön ja polttoaineiden hintaan alentavasti ilman, että EU:n tyylin mukaisesti pohjoisen maat pääsevät maksumiehiksi tukipakettien ja rahastojen kautta. Nämä ovat edelleen varteenotettavia parannuksia tilanteeseen.

– Vakavan energiakriisin ja tähtitieteellisen hintatason uhatessa esitämme kuitenkin väliaikaiseksi toimeksi koko päästökaupasta luopumista, Purra totesi.

Perussuomalaisten mukaan päästökaupan keskeyttämisellä voidaan laskea sähkön hintaa jopa 30-50 prosenttia. EU-tason päästökaupan keskeyttämisellä olisi siis mahdollista jopa puolittaa sähkön hinta.

– Kyseessä olisi välttämätön kriisiaikojen toimi, jota todennäköisesti suuret EU-maat alkavat kylmän talven yhteydessä kannattaa. Suomen pitää alkaa ajaa tätä perussuomalaisten esitystä voimakkaasti.

Päästökauppaa ollaan jopa laajentamassa

Purra muistutti, että tällä hetkellä päästökaupasta luopumisen sijaan sitä ollaan jopa laajentamassa. EU:n ilmastopaketin esittämä päästökaupan laajentaminen nostaa entisestään suomalaisten yritysten ja kotitalouksien kustannuksia puolellatoista miljardilla vuodessa.

– Ilmastopaketti tulee osa kerrallaan iskemään syvälle Suomeen, tärkeisiin vientialoihimme, yrityksiin, metsänomistajiin, omakotiasujiin, ostovoimaan. Kriittinen tilanne edellyttää koko EU:n ilmastopaketin uudelleenarviointia ja Suomen hallituksen ilmastokurjistamisen välitöntä lopettamista. On käsittämätöntä, että hallitus pyörittelee täysin toissijaisia toimenpide-ehdotuksia, mutta pitää kiinni kynsin hampain siitä suurimmasta korjattavissa olevasta ongelmasta, kintuille itseään potkivasta ilmastopolitiikastaan.

Sähkömarkkinajärjestelmä on ongelma

Purra huomautti lopuksi, että sähkön hintaan vaikuttaa myös sähkömarkkinoiden ongelmallinen rakenne, jota ei juuri mediassa käsitellä. Koko järjestelmä pitäisi rakentaa uudelleen, sillä nykymalli on luotu vihreän siirtymän nimissä tukemaan uusia energiamuotoja, mutta käytännössä tämän seuraus on, että sähköyhtiöt nettoavat yhä suurempia voittoja ja kuluttaja maksaa itsensä kipeäksi.

– Suomalainen sähkö on jo yli 80-prosenttisesti päästötöntä. Yhden kilowattitunnin tuottamisessa syntyvät CO2-päästöt ovat huomattavasti alemmat kuin EU:ssa keskimäärin, muusta maailmasta puhumattakaan. Tämä ei kuitenkaan näy kuluttajan maksamassa hinnassa. Kun sähkön markkinahinta ei ole määräytynyt todellisten tuotantokustannusten mukaan, kuluttaja ei pääse hyötymään päästöttömästä sähköntuotannosta, Purra huomautti.

– Hinnan rajoittaminen yhteismarkkinoilla erilaisten kattojen avulla ei ole sellaisenaan mahdollista eikä lainkaan optimaalista. Päinvastoin siitä voisi seurata niukkuutta sähköstä ja jopa satumaisempia voittoja yhtiöille. Sen sijaan on selvää, että kuluttajien maksutaakkaa on välttämätöntä helpottaa.

Suomen Uutiset