Suomen Uutiset pyrki selvittämään, missä menettelyssä ja kenen toimesta poliisi päätti keskeyttää turvapaikkaprosessissa tehtyjen maastapoistamispäätösten täytäntöönpanot. Vastauksia oli hankala saada. Muodollisesti kyseessä on Helsingin poliisin sisäisesti tekemä työnjohdollinen ratkaisu, josta ei ole olemassa kirjallista päätöstä.

Helsingin poliisi ilmoitti 16. marraskuuta Twitterissä päätöksestään, jonka mukaan poliisi toistaiseksi keskeyttää turvapaikanhakijoiden palautukset Irakiin lukuun ottamatta rikosperusteisia palautuksia. Poliisi ei ole avannut päätöksen taustoja.

Päätös on kuitenkin herättänyt ihmetystä, koska poliisi on velvollinen täytäntöönpanemaan tuomioistuimien lainvoimaiset päätökset.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ihmetteli Twitterissä tapaukseen liittyen, miten Irakiin ei voisi palauttaa laittomasti maassa olevia jos sinne edelleen voi kuitenkin palauttaa rikollisia.

– Non-refoulement-periaate (palautuskiellon periaate) koskee KAIKKIA. Kuka teillä poliisissa harkitsee, mitä viranomaispäätöksiä panette täytäntöön, Halla-aho kysyi.

Poliisi ei vastannut kysymyksiin

Kansainvälisoikeudellisesta palautuskiellon periaatteesta säädetään myös Suomen perustuslaissa. Ulkomaalaisen palautuskieltoa sovelletaan tilanteessa, jossa palautettavaa uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muun tyyppinen ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Myös kansanedustaja Jani Mäkelä yritti kaivaa poliisilta päätöksen taustoja.

– Kerrotteko, millä perustein ajattelitte aktiivisesti olla toimeenpanematta lainvoimaisia päätöksiä? Mitä muita lainvoimaisia päätöksiä ajattelitte aktiivisesti olla toimeenpanematta? Mäkelä kysyi.

Poliisi ei ole vastannut asiaa koskeviin lukuisiin kysymyksiin sosiaalisessa mediassa.

Ohisalo kiirehti osoittamaan tyytyväisyyttään

Vaille vastausta on myös jäänyt kysymys, missä menettelyssä ja kenen esittelystä päätös palautusten keskeyttämisestä on tehty. Poliisin 18. marraskuuta päivätystä tiedotteesta kuitenkin selviää, että poliisiasioista vastaava sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on itse käyttänyt omaa vaikutusvaltaansa päätöksen taustalla

– Täytäntöönpanojen keskeytys on tilapäinen. Poliisiylijohtaja on keskustellut asiasta ennen päätöstä sisäministerin kanssa, tiedotteessa sanotaan.

Ohisalo kiirehtikin jo aiemmin itse Twitterissä osoittamaan tyytyväisyyttään korulauseiden avulla.

– Poliisin ratkaisu on perusteltu. Se antaa työrauhaa tilanteen selvittämiselle. EIT:n langettava on Suomelle häpeällinen. Pyysin johtavia virkamiehiä arvioimaan, miten voimme varmistaa, että vastaavaa ei enää tapahdu. Palautuskieltoa ja oikeutta elämään vastaan ei voida rikkoa, Ohisalo kirjoittaa.

Tiedote ei kertonut, kuka päätti asiasta

Suomen Uutisten pyrkiessä selvittämään linjauksen taustoja, poliisi tyytyi aluksi viittaamaan julkaisemaansa tiedotteeseen. Tiedotteesta ei kuitenkaan käy ilmi, kuka tai ketkä henkilöt päätöksen ovat tehneet tai kenen esittelystä, eikä tiedote paljasta muutenkaan päätöksen tarkempaa sisältöä saati sitä, mihin saakka päätös on voimassa.

Asiasta kysyttäessä Helsingin poliisi ensin ilmoitti, että kyseinen asia (palautusten keskeyttäminen) koskee poliisilaitoksen tosiasiallista operatiivista toimintaa eikä asiassa ole tästä syystä laadittu kirjallista ratkaisua tai päätöstä. Suomen Uutiset pyysi kuitenkin vielä lisätietoja päätöksentekoprosessista sekä siihen osallisista henkilöistä.

Vastaukset tiukassa: ”Operatiivista toimintaa”

Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen lopulta vastasi Suomen Uutisten tarkentaviin kysymyksiin.

– Olen tehnyt Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkönä ratkaisun, jonka perusteella emme toistaiseksi laita täytäntöön yhtäkään palautusta Irakiin. Päätös on operatiivista toimintaa koskeva työnjohdollinen ratkaisu, mistä ei ole olemassa kirjallista päätöstä asian luonteen takia.

– Päätös perustuu poliisilaissa poliisille annettuun toimivaltaan poliisin tehtävien hoitamisesta. Olen keskustellut asiasta Helsingin poliisikomentaja Lasse Aapion kanssa, Kopperoinen kirjoitti sähköpostivastauksessaan.

Sisäministeriltä turha kysellä enempää

Vaikka päätös onkin muodollisesti tehty Helsingin poliisissa, sisäministeri Ohisalon osallisuus ratkaisuun on ilmeisen vahva, kuten jo poliisin tiedotteestakin voi lukea. Päätös on silti ongelmallinen, koska poliisi edelleen jatkaa rikosperusteisia palautuksia.

Kuten Halla-ahokin toteaa, non-refoulement-periaate koskee kaikkia. Toisin sanoen, tiedossa ei ole miksi ja millä perusteella juuri turvapaikanhakijoiden palautukset on päätetty keskeyttää. Kansalaiset eivät tiedä sitäkään, mihin saakka poliisin linjaama asiantila jatkuu.

Sisäministeri Ohisalo on tänä syksynä eduskunnassa tullut tunnetuksi epäselvistä ja asian viereen sijoittuvista vastauksista, jolloin alkuperäinen kysymys on usein jäänyt vaille vastausta. Ohisalolta lieneekin turha odottaa lisävalaistusta tai muuta selvitystä.

SUOMEN UUTISET