Perussuomalaisten kansanedustajat Jenna Simula ja Ari Koponen ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen hallitukselle varhaiskasvatuksen opettajien työvoimapulasta. Simulan ja Koposen mukaan työvoimapula on itse aiheutettu ja ongelmaa yritetään nyt korjata aivan väärällä tavalla.

Radio Suomen Päivä -keskusteluohjelmassa (Yle) kerrottiin, kuinka opettajia palkataan päiväkoteihin nyt muun muassa Kreikasta ja Espanjasta paikkaamaan työvoimapulaa. Työperäiselle maahanmuutolle ollaan luomassa erilaisia polkuja, joilla henkilöstövajeeseen voidaan vastata.

– Varhaiskasvatuslain muutos viime kaudella rajasi sosionomit ulos sekä varhaiskasvatuksen opettajien että päiväkodin johtajien kelpoisuusvaatimuksista. Tuolloin perussuomalaisten sivistysvaliokunnan valiokuntaryhmä jätti vastalauseen lakimuutokseen asiantuntijakuulemisten pohjalta. Huolena oli, ettei henkilökuntaa enää saada riittävästi päiväkoteihin, ja nyt korjataan jo satoa, toteaa sivistysvaliokunnan jäsen Ari Koponen.

On älyvapaata olla kuuntelematta asiantuntijoita

Kansanedustajien mukaan sosionomin pätevyys täydennettynä opettajan pedagogisilla pätevyyksillä pitäisi palauttaa varhaiskasvatuslakiin, jotta myös sosionomit voisivat olla kelpoisia laissa tarkoitettuun varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään. Ulkomainen työvoima ei ole mikään pikaratkaisu, koska lasten tulee edelleen saada varhaiskasvatusta suomen kielellä.

– Ammattikorkeakoulun rehtorineuvosto Arene ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia totesivat lausunnossaan yksiselitteisesti, että lakimuutos tulee aiheuttamaan rekrytointiongelmia ja epäpätevän henkilöstön lisääntymistä. On aivan älyvapaata, ettei asiantuntijoita aidosti kuunnella tällaisia lakimuutoksia tehdessä. Tähän samaan asiaan ovat syyllistyneet niin edelliset kuin nykyinenkin hallitus uudistuksia tehdessään, Jenna Simula kritisoi.

Jenna Simula ja Ari Koponen kysyvät nyt opetusministeriltä, aikooko hallitus ryhtyä lakivalmisteluun, jossa sosionomitutkinnon (AMK ja YAMK) täydentävin pedagogisin opinnoin suorittaneet palautettaisiin varhaiskasvatuslaissa päteviksi varhaiskasvatuksen opettajiksi ja päiväkodinjohtajiksi, jotta keinotekoinen työvoimapula saataisiin paikattua eikä henkilökuntaa tarvitsisi houkutella ulkomailta kyseisiin tehtäviin.

Suomen Uutiset