Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää otti tiistain täysistunnossa kantaa hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Hallituksen esityksen mukaan nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan säädettäisiin yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuudesta. Mäenpää arvosteli ehdotusta voimakkaasti.

– Olen sivistysvaliokunnassa ollut seuraamassa tätä, ja mielestäni tämä on täysin vastoin nykypäivän henkeä, jolloin pitäisi purkaa tämmöisiä jäykkiä ja hankalia rakenteita, Juha Mäenpää totesi.

Keskusta lisäämässä byrokratiaa

Mäenpää muistutti osuvasti keskustalaisia siitä, miten he viime kaudella halusivat pykäläviidakon lisäämisen sijasta purkaa normeja:

– Muistaakseni keskusta on aikaisemmin ollut jossakin normienpurkutalkoissakin mukana, ja nyt tämä esitys tuo ihan pelkkää lisäbyrokratiaa tänne, hän sivalsi.

Oppositiopuolueilta vastalause

Kokoomus ja perussuomalaiset jättivät asiaa käsitelleessä sivistysvaliokunnassa yhdessä vastalauseen hallituksen esitykseen.

– Esityksestä ei käy ilmi, miten se tosiasiallisesti vahvistaisi varhaiskasvatuksen laatua. Aluehallintovirastot ovat yksikantaan todenneet, etteivät kannata esitettyä sääntelyä, kertasi Mäenpää täysistuntosalissa.

”Hallituksen esitykseen ei sisälly varhaiskasvatuksen sisältöön tai laatuun liittyviä muutoksia, ja esityksen voidaankin katsoa lisäävän pelkästään toimijoiden hallinnollista taakkaa.” Tästä tulee yrittäjille vaikeuksia.

Mäenpää huomautti puheensa aikana, että jonkinlaisia puutteita on yksityisessä varhaiskasvatuksessa ollut, mutta korosti, että niihin pystytään puuttumaan ilman hallituksen ongelmallista lakiesitystäkin.

Aluehallintovirastoilla parempi ehdotus

Mäenpään mukaan tarkoituksenmukaisempaa on toteuttaa aluehallintovirastojen ehdottama muutos, jonka mukaan yksityisen varhaiskasvatuksen järjestäjän toiminta saadaan aloittaa vasta, kun ilmoitus on rekisteröity aluehallintovirastossa.

Itse hallituksen esityksestä sivistysvaliokunnassa varajäsenenä toimivalla kansanedustajalla oli selkeä näkemys:

– Tämä on todella kylmäävää vasemmistolaista politiikkaa, joka kohdistuu suomalaisiin yrittäjiin.

SUOMEN UUTISET