Rahan arvo heikkenee, kun inflaatio laukkaa Suomessa keskimäärin jo yli seitsemän prosentin vauhtia. Ostovoiman romahtaminen ei kuitenkaan jakaannu tasaisesti, vaan maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa inflaatio voi olla monikertainen esimerkiksi pääkaupunkiseutuun verrattuna. Harvemmin asutuilla alueilla työmatkat ovat pidempiä, julkista liikennettä ei välttämättä ole lainkaan ja talot lämpenevät usein öljyllä.

Perussuomalaiset Naiset huomauttaa, ettei hallitus ole tehnyt mitään vaikuttavia toimia inflaation kitkemiseksi. Esimerkiksi polttoaineiden hinnat ovat Suomessa Euroopan kärkeä.

Ruuan hinnan on ennustettu kasvavan optimistisissa ennusteissa noin 10 prosenttia tänä vuonna, mutta 20 prosentinkaan nousu ei olisi yllätys.

– Hallitus on levittänyt kätensä ja siirtynyt kuskin paikalta kuljettajan paikalle seuraamaan, kuinka pahasti mennään metsään. Näin voi todeta, kun mitään ei ole tehty hintojen alentamiseksi, PS-Naiset toteavat.

Hinnat siirtyvät ruokaan ja kulutustavaroihin

Ylivoimaisesti suurin inflaation aiheuttaja on polttoaine- ja energiahintojen raju kasvu. Kun hinnat nousevat, ne siirtyvät ajan myötä suoraan kuluttajahintoihin tuotanto- ja logistiikkakustannusten noustessa.

– Perussuomalaiset on jo ennen Ukrainan sotaa vaatinut polttoaine- ja sähköverojen alennuksia, mutta esitykset eivät ole hallituksenne kelvanneet. Vieläkään, vaikka moni muu EU-maa on tehnyt vaikuttavia veroalennuksia, ei Suomessa suostuta tekemään mitään.

– Harvaan asutuilla alueilla erityisesti matalapalkka-alojen houkuttelevuus romahtaa. Usein työmatkoihin voi mennä helposti 100 kilometriä päivässä. Jos auto kuluttaa kuusi litraa satasella, kuukauden pelkkiin työmatkoihin menee yli 300 euroa. Se on valtava siivu esimerkiksi lähihoitajan nettopalkasta, PS-Naiset huomauttaa.

Työn kannattavuus romahtaa

Työnteon kannattavuuden romahtaminen uhkaa PS-Naisten mukaan jo entisestään työvoimapulasta kärsiviä aloja ja kuntien palveluita. Toisekseen se nostaa merkittävästi valtion menoja, jos monen kannattaa nostaa ennemmin työttömyystukia kuin käydä töissä.

– Sosiaalitukien indeksikorotukset eivät auta pienituloista työssäkäyvää perhettä yhtään. Tasapuolisin ja vaikuttavin keino olisi laskea sähkön ja polttoaineiden veroja.

– Suomessa väitetään, etteivät veroalennukset siirry välttämättä hintoihin ja niistä hyötyvät eniten suurituloiset. Miten sitten veroale puree kaikissa muissa maissa ja parantaa nimenomaan tavallisen työssäkäyvän asemaa?

Bruttopalkka ei kerro totuutta

Perussuomalaisten naisjärjestö muistuttaa, ettei suomalaisten palkkataso kompensoi korkeita hintoja. Suomen kova verotus ja kalliit elinkustannukset laskevat netto-ostovoiman lukuisten EU-maiden alapuolelle.

– Samaan aikaan olemme tukipaketeilla auttaneet eteläisen EU:n maita mm. laskemaan verotusta ja parantamaan infraa. Tässä on hallituksen tärkeysjärjestys.

SUOMEN UUTISET