Perussuomalaisten valiokuntaryhmä jätti eilen eriävän mielipiteen hallituksen tasa-arvopoliittiseen selontekoon.

Valiokuntaryhmän jäsenet Sanna Antikainen, Kaisa Juuso ja Ari Koponen nostivat esiin selonteosta huolestuttavia kohtia, jotka nojaavat heidän mukaansa vihervasemmistolaiseen ideologiaan ja intersektionaalisen feminismiin nojautuvaan utopiaan.

– Miesten ja naisten tasa-arvo on tietysti perussuomalaisille tärkeä asia, mutta hallitus ujuttaa tässä nyt omaa ideologiaansa tasa-arvoon hunnutettuna. Kansainvälisesti katsottuna Suomi on jo nyt yksi maailman tasa-arvoisimmista valtioista, muistuttaa Antikainen.

Perussuomalaiset kannattavat osaa selonteon tavoitteista, kuten sitä, että jokainen voi Suomessa elää ilman väkivaltaa tai väkivallan uhkaa eikä kenenkään oikeutta vapauteen ja koskemattomuuteen loukata.

– Tämä on itsestään selvää. Suomessa kaikilla on myös yhtäläiset osallistumismahdollisuudet sekä valta vaikuttaa omaan elämäänsä sukupuolesta riippumatta, Juuso toteaa.

Perussuomalaiset toivat esille, ettei naisten ja miesten työpaikkojen jakautuminen tasan yhden suhde yhteen ole järkevä tavoite. Tärkeintä on se, että ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa omia pyrkimyksiään itse valitsemallaan alalla.

– Ei tätä ole mietitty loppuun asti. Harvemmin sitä kuulee vasemmalta laidalta myöskään, että viemäri- tai jätevesihuoltoon tarvittaisiin 50 prosenttia naisia, Koponen naurahtaa.

Epätieteellistä ideologiaa

Perussuomalaiset eivät ole valmiita luopumaan reaalitodellisuudesta. Selonteossa tuodaan esiin muun muassa aatetta ”sukupuolen moninaisuudesta” sekä ”muunsukupuolisuudesta”. Perussuomalaiset huomauttavat, ettei tämä perustu tieteeseen.

– Sukupuolia on nisäkkäillä kaksi. Tämä on täysin kiistaton biologinen tosiasia, josta emme voi luopua vain sen takia, että poliittisten kilpakumppaneidemme aatemaailma on todellisuuden ja biologisten tosiasioiden kanssa ristiriidassa, Juuso linjaa.

Perussuomalaisten mielestä biologisen sukupuolen olemassaolo ei ole tasa-arvopoliittinen kysymys. On erilaisia miehiä ja erilaisia naisia, ja kaikki ovat lähtökohtaisesti yhtä arvokkaita kansalaisia.

– Lääketiede tuntee toki harvinaisia poikkeuksia sekä kehityshäiriöitä ja sukupuolidysforia luo kärsimystä siitä kärsivälle. Näihin tulee suhtautua vakavasti eikä ketään tule syrjiä, mutta poikkeukset eivät muuta perusasioita ja biologisia tosiasioita, pohtii Antikainen.

Taloustilanne vaatisi huomiota

Suomi on tällä hetkellä matkalla taloudellisesti erittäin haastaviin aikoihin.

– Euroopassa käydään sotaa, minkä viimeistään pitäisi herättää hallituspuolueet todellisuuteen feministisen ulkopolitiikan harhoista, josta jopa Ruotsi on nyt luopunut uuden hallituksensa myötä, edustajat huomauttavat.

Tällaisena aikana kansakunnan voimavarat pitäisi perussuomalaisten mielestä kohdentaa järkevästi ja laittaa asiat tärkeysjärjestykseen.

– Kaikki ylimääräistä työtä, selvityksiä ja hämmennystä aiheuttava oheistoiminta, jota hallitus näillä suunnitelmillaan vaatii, on pois jostakin muusta paljon tärkeämmästä. Suomi on jo tasa-arvon mallimaa. Jos tasa-arvon mallimaana oleminen ei kelpaa vihervasemmistolle, herää kysymys, mikä sen todellinen tavoite oikeasti on, sanoo Antikainen.

– Perussuomalaiset kannattavat mahdollisuuksien tasa-arvoa emmekä sitä, että määritellään ylhäältä alaspäin oman ideologian mukainen lopputulema tai feministinen utopia, jota kohti meitä marssitetaan, ärähtää Koponen.

SUOMEN UUTISET