Eduskunnassa keskusteltiin kuluvan vuoden lisätalousarviosta ja Suomen taloustilanteesta. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri totesi puheenvuorossaan Suomen elävän yli varojensa. EVA:n tuoreen arvo- ja asennetutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta tasapainottaisi julkista taloutta perussuomalaisten esittämin keinoin.

Valtionvelkaa oli kuluvan vuoden lokakuuhun mennessä kertynyt lähes 139 miljardia euroa, noin 25 000 euroa jokaista suomalaista kohden. Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri nosti esiin EVA:n arvo- ja asennetutkimuksen, jossa on selvitetty suomalaisten mielipiteitä siitä, miten julkista taloutta pitäisi tasapainottaa.

– Jopa kaksi kolmesta huolehtisi julkisen talouden tasapainottamisesta menoja leikkaamalla, ja vain neljäsosa turvautuisi asiassa veronkiristyksiin. EVA:n tutkimuksen perusteella suomalaiset eivät halua leikata valtion keskeisistä tehtävistä: esimerkiksi sote-palveluista, poliisilta, peruskoulutuksesta, oikeuslaitoksesta ja puolustusvoimista vain harvat ovat valmiita tinkimään, Meri sanoi.

Kansa on perussuomalaisten linjoilla

Sen sijaan suomalaisten leikkauslistan kärjestä löytyy perussuomalaisten kannattamia kohteita: yli puolet suomalaisista on valmiita leikkaamaan esimerkiksi yli 1,3 miljardin euron kehitysyhteistyörahoista, Yleisradiolta, puoluetuista ja ministerien avustajista, joita tällä vaalikaudella on lisätty.

– Kansa on siis perussuomalaisten linjoilla: julkiset menot tulee laittaa tärkeysjärjestykseen ja leikkaukset kohdistaa ensisijaisesti sinne, missä niillä on vähiten merkitystä suomalaisten toimeentulon ja hyvinvoinnin kannalta. Kun vain muutkin puolueet kuin perussuomalaiset kuuntelisivat suomalaisia!

Hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

Keskustelun pohjana olleessa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä perussuomalaiset esittivät hallitukselle epäluottamusta, sillä hallitus on vähätellyt jengi- ja katurikollisuuden tuomaa uhkaa kansalaisille, epäonnistunut kansalaisten turvallisuudesta huolehtimisessa, katurikollisuuden lisääntymisen ehkäisemisessä, ilmiön asianmukaisessa tiedottamisessa sekä jättänyt tekemättä päättäväiset toimet ilmiön kitkemiseksi, ja näin ollen hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

– Mietinnön vastalauseessamme nostetaan esiin laiminlyödyt turvallisuusuhat ja kasvanut katujengirikollisuus, jonka vaarallisuutta on haluttu vähätellä viime aikoihin saakka. Viimein ilmiöstä puhutaan sen oikealla nimellä: olemme Ruotsin tiellä, kun lepsun maahanmuuttopolitiikan seuraamuksena Suomeen on muodostunut pääasiassa maahanmuuttajataustaisten nuorien väkivaltaisia jengejä.

Löperöön maahanmuuttoon ei ole enää varaa

Kun ongelma nyt on sentään myönnetty, on siihen viimein reagoitava. Meri vaatii, että sosiaaliturvaperusteinen maahanmuutto on lopetettava, rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkotuksia ja siirtoja kotimaidensa vankiloihin tehostettava ja työperäisessä maahanmuutossa huolehdittava siitä, että Suomeen tulijat todella kykenevät elämään ilman tulonsiirtoja.

– Sen lisäksi, että nämä toimet ovat välttämättömiä suomalaisten turvallisuuden varmistamiseksi, niin niitä tarvitaan myös valtion velkaantumisen lopettamiseksi ja hyvinvointivaltion pelastamiseksi. Suomi elää yli varojensa, eikä löperöön maahanmuuttopolitiikkaan ole enää varaa, Meri totesi puheenvuorossaan.

Suomen Uutiset