Perussuomalainen kansanedustaja Mari Rantanen esittää Geneven pakolaissopimuksen uudelleen neuvottelua osana uuden pakolaiskriisin ratkaisua. Turkki ilmoitti viime viikolla, ettei se aio enää pysäyttää rajoillaan Eurooppaan hakeutuvia siirtolaisia.

– Turkin ilmoitus on selvä signaali siirtolaisille ja koko Euroopan on varauduttava maahantulijoiden määrän kasvuun. Kyse ei ole pelkästään Syyrian sotaa pakenevista, vaan tulijoissa on jopa vuosia Turkissa oleskelleita afganistanilaisia, irakilaisia, pakistanilaisia, marokkolaisia ja muita, Mari Rantanen toteaa.

Maailma on muuttunut

YK:n pakolaissopimus eli Geneven sopimus vuodelta 1951 luotiin toisen maailmansodan jälkeen Euroopan sisäisen pakolaisongelman ratkaisemiseksi. Vuoden 1967 lisäpöytäkirjalla sitä laajennettiin koskemaan myös muita maailman pakolaisia.

– Maailma on muuttunut 50 vuodessa melkoisesti ja tilanne oli tuolloin hyvin erilainen. Sopimus luotiin systemaattisen joukkotuhonnan uhrien suojelemiseksi, ei taloudellisen siirtolaisuuden väyläksi, Rantanen kertoo.

Nykyjärjestelmä ei kestä

Kreikka on väliaikaisesti sulkenut rajansa ja lopettanut turvapaikkahakemusten vastaanottamisen. Rantasen mukaan Kreikka on kestämättömän tilanteen edessä Turkista johdetun siirtolaispaineen myötä.

– Geneven sopimus ja muut kansainväliset sopimukset on neuvoteltava uudelleen. Nykyinen järjestelmä ei ole kestävällä pohjalla ja johtaa pahimmillaan tilanteen kriisiytymiseen, kuten Kreikassa nyt nähdään. Pakolaisjärjestelmän ongelmat on voitava käsitellä kiihkottomasti ja ratkaisukeskeisesti, Rantanen sanoo.

SUOMEN UUTISET