Työ- ja elinkeinoministeriön heinäkuinen työllisyyskatsaus kertoo, että Uudellamaalla oli työttömänä yli 45 000 ulkomaalaista. Vaikka luku ei pidä sisällään edes kaikkia työttöminä olevia vieraskielisiä, tarvitsee Suomi hallituksen ja kokoomuksen mielestä lisää työperäistä maahanmuuttoa.

– Suomi on ollut viimeiset vuodet valtavan ”työperäisen” maahanmuuton kohteena. Puhutaan osaajista, vaikka tosiasiassa oikeiden osaajien määrä on vuosittain ollut noin 1 500-1 900 henkilöä. Nämä ihmiset hakevat erityisasiantuntijan oleskelulupaa, jossa on 3 000 euron palkkaminimi. Loput ovat ihmisiä, jotka työskentelevät palkalla, joka ei riitä elämiseen, vaan toimeentuloa täydennetään sosiaaliturvalla eli vaikutus on negatiivinen veronmaksajan näkökulmasta, muistuttaa perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen.

Jo iso joukko ulkomaalaisia työttömiä

Työ- ja elinkeinoministeriön heinäkuinen työllisyyskatsaus kertoo, että ulkomaalaisia työttömiä oli Uudellamaalla yli 45 000.

– Tämä luku ei siis pidä sisällään kaikkia vieraskielisiä. On hyvä myös huomata se, että toimeentulotukia ja asumistukia maksetaan vieraskielisille valtavia määriä väestöosuuteen nähden. Pääkaupunkiseudulla yli 50 prosenttia toimeentulotuen saajista on maahanmuuttajia. Tilanne on toivoton, Rantanen kirjoittaa Facebookissa.

Työpaikka jää, apuun rientää Kela

Tilastoista on nähtävissä myös se, että työperäisten maahanmuuttajien työllisyys laskee rajusti parin maassaolovuoden jälkeen.

– Mekanismi on lienee se, että he tajuavat, että rahaa saa helpomminkin sosiaaliturvan muodossa. Lisäksi järjestelmämme hyväksyy nämä henkilöt kotouttamiskoulutukseen, jolloin he ensin opiskelevat Kelan tuella kieltä ja sen jälkeen siirtyvät toisen asteen ammatillisiin opintoihin. Opiskelu sinänsä on varmasti hyvä asia, mutta järjestelmämme ei kestä sitä, että maailman sosiaali- ja terveysaseman lisäksi olemme maailman koululaitos.

– Pimeimpiä esityksiä tulee Helsingistä, jossa pormestari Juhana Vartiainen haluaa muuttaa Helsingin englanninkieliseksi. Näin kuulemma saadaan osaajia. Epäilen vahvasti. Korkeakoulutetut kyllä oppivat kieltä halutessaan. Ja kuten jo todettua, heitä ei edes Suomeen juurikaan hakeudu. Joten forget it, Rantanen lataa.

Sosiaaliturva kansalaisuusperusteiseksi

Rantasen mielestä kaikki, joilla ”ei ole asiaan ideologista maahanmuuttajien haalimisintoa” ymmärtävät, ettei tilanne voi jatkua tällaisena.

– Me emme selviä sosiaaliturva-, koulutus- ja terveydenhuoltomenoistamme, jos sosiaaliturvaa kuluttavaa väestöä lisätään, eikä maksajien määrä nouse. Nyt jos koskaan olisi syytä säätää minimipalkka noin 3 000 euroon ja muuttaa sosiaaliturva kansalaisuusperusteiseksi. Silloin tänne tulevat maahanmuuttajat ovat niitä osaajia, jotka elättävät itsensä palkallaan ja muut jäävät tulematta.

– On myös syytä olla huolissaan siitä, että jo nyt meillä on ongelmia huolehtia suomalaisten peruspalveluista. Tämä näkyy lääkäriin ja hammaslääkäriin pääsyssä, vanhustenhoidossa, vammaispalveluissa, kouluissa ja niin edelleen. Jos jotakin halutaan tehdä, haluaisin muistuttaa, että suomalaisia on ulkomailla tällä hetkellä noin 300 000. Miksi heitä ei houkutella takaisin kotimaahan? Rantanen kysyy.

SUOMEN UUTISET