Perussuomalaisten kansanedustaja, eduskunnan suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Jani Mäkelä puolusti suomalaista työtä ja suomalaisia työmarkkinoita eilen Turun Eurooppa-foorumilla. Mäkelä huomautti myös, ettei EU voi pelastaa ilmastoa sillä, että Suomessa tehdään mahdottomaksi metsäteollisuuden ja maanviljelyn harjoittaminen.


Paikalla olleet kansanedustajat pohtivat muun muassa sitä, tulisiko EU:lle siirtää työperäiseen maahanmuuttoon liittyvää toimivaltaa. Jani Mäkelä totesi, että ensinnäkin EU-jäsenvaltioiden työmarkkinatilanne ja palkkatasot vaihtelevat suuresti jäsenvaltioiden välillä.

– Suomen ja Romanian työmarkkinoita ei voi verrata keskenään, saati sitä, miten molempiin ehkä otettaisiin sisään työperäistä maahanmuuttoa.

Mäkelä huomautti myös, että EU on jo itsessään 500 miljoonan ihmisen vapaan liikkuvuuden työmarkkina-alue.

– Voi kysyä, miksei EU-alueen sisältä löytyisi työntekijöitä Suomeen, kun jo nyt työntekijät voivat siirtyä vapaasti maasta toiseen.

Liika on aina liikaa

Mäkelä painotti, että Suomen pitää suojella omaa yhteiskuntaansa ja omia työmarkkinoitaan. Kansanedustaja vertasi maahanmuuttoa veden juontiin, joka lähtökohtaisesti on ihmiselle välttämätöntä, mutta liika on silti liikaa.

– Vesi on hyvää ja kaikille tarpeellista. Jos kuitenkin juo liikaa vettä, viime kädessä voi jopa menettää henkensä. Maahanmuutto on samankaltainen kysymys. Saattaa olla, että maahanmuutto on jossain tapauksessa hyväksi, jos tulija tuo jotain hyvää vastaanottavaan yhteiskuntaan, haluaa sopeutua paikallisiin tapoihin ja lakeihin sekä elättää itsensä ja perheensä, Mäkelä sanoi.

Hän huomautti, että on tärkeää, että maahanmuuttajia tulee vain sen verran, että vastaanottava yhteiskunta kykenee sulauttamaan tulijat omiin tapoihinsa ja yhteiskuntarakenteeseensa.

– Mikään yhteiskunta ei voi toimia niin, että ovista ja ikkunoista saapuu sisään porukkaa, joka tulee hakemaan leveämpää leipää siksi, että omassa kotimaassa asioita ei ole saatu kuntoon.

SDP:n kansanedustajalta irtiotto

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma asettui Mäkelän linjoille. Hän totesi suomalaisen palkkatason ja työehtojen säilyttämisen muuttuvan haastavaksi, jos samaan aikaan edistettäisiin työperäistä maahanmuuttoa EU:n ulkopuolelta.

Hallituspuoluetta edustavan Heinäluoman näkemys on yllättävä, sillä se on ristiriidassa pääministeri Sanna Marinin linjausten kanssa. Marin on usein väittänyt, että työperäistä maahanmuuttoa olisi lisättävä reilusti nykyiseen verrattuna. Samoilla linjoilla on valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk), joka myös haluaa helpotuksia työperäiseen maahanmuuttoon. Kumpikaan ministeri ei ole juuri osoittanut kiinnostusta työllistää suomalaisia työttömiä.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska sentään asettui Eurooppa-foorumilla hallituksen tueksi.

Rakenteellisen työttömyyden riivaamaan Suomeen tarvitaan Ovaskan mukaan jostain syystä EU:n ulkopuolelta lisää ”osaajia”, joille pitäisi luoda ”väyliä ja prosesseja” saapumiseen.

Suomen erityisolot huomioitava

EU pyrkii eri tasoilla entistä yhtenäisempiin ilmastotoimiin ja jäsenvaltioiden kireisiin päästövähennystavoitteisiin. Suomen kannalta EU:n toimet toteutuessaan tarkoittaisivat pahimmillaan sitä, että EU:lle avautuisi mahdollisuus rajoittaa hakkuita Suomessa.

Mäkelä huomautti, että ilmastoa ei voi pelastaa sillä, että Suomessa metsäteollisuuden ja maanviljelyn harjoittaminen tehdään mahdottomaksi.

– Jatkossakin on huomioitava Suomen erityisolot, eli se että me olemme pohjoinen, pitkien etäisyyksien maa. Täällä tarvitaan energiaa lämmittämiseen ja liikkumiseen. Suomessa on myös energiaintensiivinen teollisuus.

Mäkelä muistutti Suomen tehneen jo tähän saakka erittäin laajasti ilmastotoimia ja vähentäneen päästöjään.

– Nyt olisi myös muiden vuoro hoitaa oma osansa kokonaisuudesta. Niin EU:n sisällä kuin ulkopuolellakin.

lmasto ei pelastu moraaliposeerauksella

Mäkelän mukaan EU:n tulisi moraaliposeerauksen, kuten sähköautointoilun sijaan pyrkiä vahvasti painostamaan maailman suuria saastuttajia leikkaamaan päästöjään.

Mäkelä myös huomautti, että pohjimmiltaan kyse on liiallisen väestönkasvun aiheuttamasta ongelmasta, kuten kaikki muutkin isot ongelmat.

– Siksi tarvitaan toimia myös väestönkasvun taittamiseen. Jos maapallolle tulee koko ajan lisää ihmisiä, jopa miljardeja, mitkään ilmastotoimet eivät riitä. Kivikaudelle emme voi enää palata, koska yhteiskuntamme perustuu talouskasvuun ja teollisuuteen, eli takapakkia emme voi ottaa.

SUOMEN UUTISET