Perussuomalainen kansanedustaja ja entinen poliisiasian neuvottelukunnan puheenjohtaja Jari Ronkainen ihmetteli tämänpäiväisessä eduskunnan täysistunnossa hallitusohjelman kirjauksia poliisien osalta.

Hallitusohjelmassa mainitaan, että ”erilaisista etnisistä taustoista tulevien hakeutumista poliisikoulutukseen pyritään edistämään” ja että ”poliisin kielitaitoon kiinnitetään huomiota.”

– Nämä kaksi tavoitetta tuntuvat heti ristiriitaisilta. Kuitenkin kaikilta vaaditaan samaa virkamiesruotsin hallintaa, Jari Ronkainen sanoo.

Ei oikopolkuja etnisyyden perusteella

Yksi hakijoiden suurimmista haasteista on ruotsin kielen osaaminen. Tilannetta vaikeuttaa entisestään hallitusohjelman kirjaus pakkoruotsin paluusta ylioppilaskirjoituksiin.

– Minkäänlaisia oikopolkuja etnisen taustan omaaville en toivo näkeväni. Kriteereiden tulee olla aina samat kaikille hakijoille, Ronkainen toteaa.

Hallitusohjelman kirjauksista Ronkainen kritisoi myös maahanmuuton linjauksia. Erityisesti työllistyneiden kielteisen päätösten saaneiden turvapaikanhakijoiden oleskelupa työn perusteella saa kritiikkiä.

– Se, että hallitus luo uusia kanavia ohittaa kielteinen turvapaikkapäätös ei poista sitä faktaa, että nämä henkilöt ovat saapuneet maahan vilpillä ja vääryydellä. Siitä heitä ei tulisi palkita, vaan kielteisen päätöksen tulisi johtaa aina palautukseen, Ronkainen sanoo.

Vakuutuslääkärijärjestelmä odottaa korjausta

Eduskunta päätti yksimielisesti viime kaudella, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan pohjalta hallitus valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi vuoden 2020 kevätistuntokaudella.

Vakuutuslääkärijärjestelmän muuttamisesta lakialoitteen viime kaudella tehnyt Ronkainen odottaa, että tällä hallituskaudella asiat muuttuvat.

– Hallituksen tehtävänä on valvoa, että ministeriössä valmistellaan sellainen esitys, että se johtaa todelliseen muutokseen ja korjaa järjestelmän väliin pudonneiden ihmisten tilanteen. Tärkeintä on, että etuuksia myöntävä taho voi kumota hoitavan lääkärin arvion vain ja ainoastaan tutkituin lääketieteellisin perustein, Ronkainen toteaa.

SUOMEN UUTISET