Suomen ja Ruotsin välillä on suuri ero epidemiatilanteessa. Ilmaantuvuuslukujen ero Lapin sairaanhoitopiirin ja Ruotsin Norrbottenin välillä on jopa 20-kertainen. Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso pelkää nopeasti leviävän ja helposti tarttuvan virusvariantin saattavan muuttaa nopeasti koko Suomen epidemiatilannetta rajaliikenteen kautta.

Moniin muihin Euroopan maihin verrattuna Suomen Covid-19-rokottamistahti näyttää etenevän hitaasti. Yhtenä syynä on pidetty rokotusannosten saatavuutta. Rokoteannoksia on Suomessa edelleen niukasti verrattuna siihen, mitä sosiaali- ja terveysministeriö alkujaan arvioi sitä saatavan. Valtioneuvosto on todennut, että uusi Covid-19-muunnos leviää selvästi aiempaa helpommin.

Muuntoviruksen nopea leviäminen Suomessa kuormittaisi entistä enemmän terveydenhuollon kantokykyä. Hallituspuolueet ovat keskustelleet sote-ministeriryhmässä uusien, tiukempien rajoitusten tarpeesta nykyisessä tilanteessa. Myös sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt, että muuntoviruksen leviämistä yritettäisiin ehkäistä ennalta tiukentamalla koronarajoituksia.

– Suomen ja Ruotsin välillä on suuri ero epidemiatilanteessa. Ruotsin Norrbottenin alueella uusien koronavirustapausten ilmaantuvuus on 400 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana. Haaparannalla ilmaantuvuusluku on jo 1 400. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuus on 71,9 uutta tapausta 100 000 asukasta kohden, ja Lapin sairaanhoitopiirissä 22 tapausta 100 000 asukasta kohden, kertoo kansanedustaja Kaisa Juuso.

Ero Ruotsiin jopa 20-kertainen

Ero Lapin sairaanhoitopiirin ja Norrbottenin välillä on jopa 20-kertainen. Kun Norrbotteniin tulee nopeasti leviävää ja helposti tarttuvaa varianttivirusta, rajaliikenteen kautta se voi hyvin nopeasti muuttaa epidemiatilannetta Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien alueella ja koko Suomessa.

– Hallitus on suunnitellut kiristävänsä työmatkustamisen ehtoja. Tornion seudulle valmistellaan myös rajaliikenteeseen suuntautuvia massatestauksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 7.1. antaman ohjeistuksen mukaan kaikki maahan saapuvat pyritään ohjaamaan testeihin rajoilla, jottei virusmuunnoksia pääsisi matkustajien mukana Suomeen. Kaikkien Suomeen saapuvien testaus aloitettiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Koska lentokentillä ja satamissa tehdään tarkkaa testausta, se olisi luonnollisesti tarkoituksenmukaista saada toimimaan myös maarajoilla.

– Länsirajalla sen hidasteena ovat kuitenkin isot rajanylitysmäärät, eli 125 000-155 000 rajanylitystä viikossa. Tästä määrästä suuri osa on työmatkaliikennettä. Työmatkaliikenteen lisäksi länsirajan alueella on paljon myös muuta vilkasta rajayhteisöliikennettä ja myös vapaa-ajan matkustusta. Hallitus voisi rajoitusten sijaan torjua epidemian leviämistä nopeuttamalla rokotusohjelmaa länsirajan kunnissa, toteaa Juuso.

Länsi-Pohjan väestö tulisi rokottaa ensimmäisten joukossa

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskilan mukaan epidemiatilanteen vakavuutta lisäävät Haaparannan väestön kontaktit Etelä-Ruotsiin. Se lisää tai nopeuttaa muuntovirusten leviämisriskiä pohjoiseen Etelä-Ruotsista, missä koronatilanne on vaikeampi. On vaikea toteuttaa koronatestausta rajalla niin, että se olisi tehokasta ja toisaalta auttaisi epidemian rajoittamista.

Rajayhteisöön kuuluvien ruotsalaisten pääsyn rajoittaminen Suomeen ei ole kovin tehokas keino epidemiologisesti, koska Haaparannassa asuu paljon Suomen kansalaisia. Suomen kansalaisten rajanylitystä taas on mahdotonta rajoittaa, koska heille rajanylitys kumpaankin suuntaan on perustuslain takaama oikeus.

– Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Taskila katsoo, että epidemiologisesti tehokas keino olisi rokottaa Länsi-Pohjan väestö ensimmäisten joukossa. Tehokkainta olisi tehdä toimenpide yhteistyössä Ruotsin kanssa ja rokottaa väki molemmin puolin rajaa silloin kun rokoteannosten määrä kasvaa alkuvuoden aikana uusien valmisteiden tullessa markkinoille. Rokotteen saaneet toimisivat puskurina vilkkaalla rajaseudulla.

– Jos viruksen leviämistä olisi mahdollista tällä keinolla hidastaa, Suomi ehtisi sillä aikaa saada lisää rokoteannoksia ja rokottaa enemmän niitä ihmisiä, joille korona on kaikkein vaarallisin. Silloin rajoituksia voitaisiin purkaa. Epidemiatilanteen tarkoituksenmukaisella hoidolla on suora vaikutus rajoitusten tarpeeseen ja sitä kautta yritystoimintaan ja kuntien ja valtion talouteen. Olen tänään tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen sosiaali- ja terveysministerille, kertoo Juuso.

Suomen Uutiset