Hallitusohjelman mukaan biopolttoaineiden osuus liikenteen polttonesteissä nousisi nykyisestä noin 18 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdoton, koska puupohjaisen biodieselin valmistaminen on huomattavasti perinteistä dieseliä kalliimpaa.

VTT:n laskelmien mukaan metsähakepohjainen diesel maksaisi 1 200 euroa tonnilta ja UPM:n mäntyöljyn sivutuotteena valmistamakin 1 000 euroa tonnilta. Veroton hinta nykyisellä dieselillä on 500 euroa per tonni (hinta vaihtelee päivittäin raaka-ainepörssissä). Hintaero olisi vuodessa nykyisen dieselin ja biodieselin välillä 700 miljoonaa euroa. Tämä perustuu arvioon, että liikenteen päästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä biopolttoaineita tarvitaan miljoona tonnia.

– Hallituksen tavoitteen vuosittainen hinta, 700 miljoonaa euroa, lankeaa henkilöautoilijoille, mutta ennen kaikkea raskaalle liikenteelle. Hallitus tuhoaa logistiikkakustannusten rajuilla korotuksilla suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn, kertovat valtiovarainministeriön liikenteen verotuksen uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraporttiin tutustuneet perussuomalaiset.

Biopolttoainetta ei pystytä tuottamaan riittävästi

Sähköveron alentamisen tuoma hyöty syödään moninkertaisesti logistiikan hinnankorotuksilla. Yksin biopolttoaineen osuuden nosto 18 prosentin tasosta 30 prosentin tasolle nostaisi polttoaineen pumppuhintaa vuoteen 2030 mennessä 68 senttiä litralta. Vastaavasti EU:n tavoite sekoitevelvoitteen suhteen on Suomen nykytasoakin huomattavasti alhaisempi 14 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

– Koska bensiinimoottorit pystyvät teknisesti suoriutumaan korkeintaan 10 prosentin biopolttoaineosuudesta, niin Suomen sisäisesti itse päättämä lisäosuus on pakko kohdistaa dieselmoottoreille. Siksi hallituksesta on kuultu esityksiä nostaa sekoitevelvoitetta 39 prosentin tasolle.

– Suomessa ei pystytä vuosikymmeniin tuottamaan riittävää määrää biopolttoainetta kotimaan tarpeisiin, perussuomalaiset toteavat.

Sekoitevelvoitetavoite tulee kalliiksi

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajan Riikka Purran mukaan hallituksen päätös alentaa teollisuuden sähköveroa perussuomalaisten vaatimusten suuntaisesti oli hyvä toimi, mutta valitettavasti samaan aikaan yritysten toimintaedellytyksiä nakerretaan toisesta päästä. Sekoitevelvoitetavoite liikenteessä tulee olemaan hyvin vaikeasti saavutettavissa, mutta kalliiksi se tulee – niin autoilevalle kansalaiselle kuin yrittäjällekin. Taakka erityisesti raskaalle liikenteelle tulee olemaan huomattava.

– Kuten ilmastopolitiikassa yleisemminkin, Suomen niin sanottu kunnianhimo on typeryyttä. Olemme huomattavasti verrokkimaitamme ja EU:ta kunnianhimoisempia, ja katkera lasku seuraa Suomen kilpailukyvylle. Tiukat kansalliset velvoitteet vääristävät kilpailua, sillä biopolttoaine on 3-5 kertaa tavallista polttoainetta kalliimpaa, Purra sanoo.

Suomen kunnianhimo laskettava EU-tasolle

EU:ssa uusiutuvien polttoaineiden velvoite olisi vain viisi prosenttia vuonna 2030. Perussuomalaiset ovat vaatineet kunnianhimon laskemista EU-tasolle, ja tämä koskee myös sekoitevelvoitetavoitetta.

– Samaten pitäisi huolehtia siitä, että kaikilla Suomessa ajavilla autoilla on samat velvoitteet ja päästötavoitteet. Rajoille on voitava pysäyttää autot, jotka eivät täytä Suomessa voimassa olevia vaatimuksia. Muuten kilpailutilanne on täysin vääristynyt ja ulkolaiset kuljettajat syrjäyttävät kotimaiset, Purra vaatii.

Samat pelisäännöt kaikille

Verotyöryhmän loppuraporttiin tutustuneiden perussuomalaisten mielestä biopolttoaineen suhteellisen osuuden, sekoitevelvoiteprosentin, on oltava Suomessa kilpailukykysyistä samansuuruinen samasta vuodesta lähtien kuin muualla EU:ssa. Tämä on välttämätöntä hallitusohjelman lupauksen, että teollisuudelle kompensoidaan kuljetuskustannusten nousu, toteuttamiseksi. Tämä turvaisi sekä suomalaisten kuljetusyritysten tulevaisuuden että teollisuuden ja kaupan kilpailukyvyn tuhoisalta kuljetuskustannusten nousulta.

– Tullille tulee säätää oikeus tarkistaa sekä kabotaasiliikenteen että muiden EU-maiden Suomeen tulevat autot. Tarkastusoikeuden ydin on se, toimivatko tänne tulevat autot samoilla kilpailun pelisäännöillä, päästötavoitteilla ja sekoitevelvoiteprosentilla kuin suomalaisilta vaaditaan.

– Rajalle on oltava oikeus pysäyttää kaikki autot, jotka eivät täytä Suomessa voimassa olevia päästö- ja sekoitevaatimuksia. Ainoastaan näin voidaan varmistaa, että liikenteen kansallisia päästötavoitteita oikeasti noudatetaan ja suomalaiset yritykset pystyvät kilpailemaan yhtäläisillä pelisäännöillä, perussuomalaiset vaativat.

Suomen Uutiset