Kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelu on alkanut. Päästökauppa tarkoittaa, että valtio huutokauppaisi bensiinin ja dieselin jakeluoikeuksia. Perussuomalaisten mukaan tämä johtaisi Suomessa automaattiseen ja huomattavaan polttoainehintojen korotukseen.

Päästökauppajärjestelmässä polttoaineen jakelija ostaisi valtiolta myytävää fossiilista polttoaineen hiilidioksidin määrää vastaavan jakeluoikeuden. Huutokaupattavien oikeuksien määrää supistetaan ja polttoaineen hintaa pakotetaan ylöspäin ja sitä kautta autoilijoita vähentämään autolla liikkumistaan päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

– Myyntilupajärjestelmä nostaisi bensiinin ja dieselin pumppuhintoja progressiivisesti suhteessa tilannekohtaiseen hinnankorotustavoitteeseen, liikenne- ja viestintäministeriön taustamuistion mukaan kaikkiaan jopa 34–40 senttiä litralta. Tämä tarkoittaa suomeksi polttoaineiden hintojen automaattista korotusta, jotta autoilun määrää saadaan vuosittain leikattua, toteavat valtiovarainministeriön liikenteen verotuksen uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraporttiin tutustuneet perussuomalaiset.

Ilmaston kannalta ei mitään merkitystä

Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja Juho Eerola on ehdotuksesta suorastaan tyrmistynyt.

– Suomalaiselle työmiehelle ja suomalaiselle yrittäjälle lankeava lasku on kohtuuton, jos tätä aletaan todellakin toteuttamaan. Ilmaston kannalta sillä ei ole loppujen lopuksi mitään merkitystä, koska kyseessä on globaali ongelma, sanoo Eerola.

Suomen maariski kasvaa huomattavasti

Perussuomalaisten mielestä ehdotus on tyrmättävä, koska liikenteen päästökauppajärjestelmä nostaa pumppuhintoja arvaamattomasti. On mahdotonta etukäteen varmuudella määrittää, kuinka suuri hinnankorotus riittää pakottamaan ihmiset leikkaamaan autoiluaan riittävästi.

– Myyntilupajärjestelmä automatisoi polttoaineen hinnankorotukset ja poistaa poliittisen vastuun korotuksista. Myyntilupajärjestelmästä tai polttoaineen hinnannoususta ei ole tehty kattavaa vaikutusarviointia, eikä sitä esitysaikataululla ole myöskään mahdollista toteuttaa.

– Suomen maariski kasvaa huomattavasti, kun yhtä yritysten keskeistä kustannuskomponenttia eli logistiikkakustannusten nousun suuruutta ei pystytä ennakoimaan. Suomen maariskin kasvaminen johtaa tällä hetkellä kannattavasti toimivien tehtaiden sulkemiseen ja uusista investoinneista Suomeen luopumiseen, perussuomalaiset uskovat.

Suomen Uutiset