Valtiovarainministeriön liikenteen verotuksen uudistamista selvittäneen työryhmän laskelmien mukaan dieselin alennetun verokannan asteittainen poistaminen nostaisi verotasoa noin 26 senttiä litralta. Dieselin yhden verosentin kustannusvaikutus tavarankuljetukseen on 13 miljoonaa euroa, kuusi senttiä on 80 miljoonaa vuodessa. Verotyöryhmän raporttiin tutustuneet perussuomalaiset vaativat ammattidieselin käyttöönottoa myös Suomessa.

Suomessa dieselin polttoainevero on Euroopan korkeimpia. Kahdeksassa Euroopan maassa on käytössä järjestelmä, jossa kuljetusyritys saa tankattua litraa kohden maksupalautusta. EU sallii ammattidieselin käytön. Esimerkiksi Ranska palauttaa ammattiliikenteeseen yli 11 senttiä litraa kohden, mikä on paljon.

– Hallitusohjelmassa on kaavailtu ammattidieselin käyttöönottoa myös Suomessa. Sen pitäisi olla esillä budjettiriihessä. On erikoista, että ensin nostetaan veroa ja sitten vasta mietitään, miten käy kilpailukyvylle. Kuljetuskustannuksia on pidetty suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn ydinasiana, koska maa on syrjässä päämarkkina-alueiltaan ja joutuu siksi kotimaassa monin tavoin kompensoimaan pitkiä kansainvälisiä kuljetuskustannuksia, perussuomalaiset sanovat.

Viennin kilpailukyky on Suomelle tärkeää

Dieselin verotuen tavoite oli alentaa teollisuuden kuljetuskustannuksia. Suomen talous on riippuvainen viennistä ja siten hinta- ja kustannuskilpailukyvyn säilyminen hyvänä suhteessa kilpailijamaihin on ensiarvoisen tärkeää. Pienenä viennistä riippuvaisena taloutena Suomi toimii vientimarkkinoilla hinnanottajana.

– Suomalaiset yritykset kohtaavat hyvin joustavan kysynnän eivätkä voi viedä veronkorotuksia suoraan vientihintoihin ilman, että menettävät markkinaosuuksia. Vaarana on jälleen, että suuret vientiyritykset siirtävät tuotantoaan EU-maihin, joissa kuljetuskustannuksia kompensoidaan veropoliittisin toimin.

– Ammattidiesel on otettava käyttöön myös Suomessa kilpailukykymme säilyttämiseksi. Eurooppalaiset kilpailijamme tukevat fossiilisia polttoaineita käyttäviä teollisuusyrityksiään joko suorilla tai veropoliittisilla tuilla. Kilpailijamaamme toimivat näin, vaikka ovat sitoutuneet Pariisin sopimuksen päästötavoitteisin, kertovat perussuomalaiset.

Liikkumisen kustannukset eivät saa nousta

Kansanedustaja Lulu Ranteen mielestä pääasia on, että Suomen sisäisen logistiikan kustannukset yksityisille tai yrittäjille eivät saa nousta. Haja-asutusalueilla palvelujen käyttäminen esimerkiksi sairaalaan Ivalosta Rovaniemelle tai työvoiman liikkuvuus tulevat jo nyt kalliiksi harvaan asutussa suurten etäisyyksien maassa. Näiden kustannusten suhteen Suomi on jo takamatkalla muihin maihin verrattuna, EU:ssa jo kalleimpien joukossa.

– Käyttövoimasta ja käyttäjäryhmästä riippumatta liikkumisen kustannukset eivät saa nousta, vaan pikemminkin laskea, eli dieselin mittarihinta yksityisillekään ei saa nousta. Ammattidiesel on ok, jos sillä alennetaan ammattiautoilijoiden kustannuksia nykyisestä.

– Kilpailuneutraliteetin kannalta on oleellista, että Suomessa liikennöivät muunmaalaiset autot maksavat kaikki samat verot ja veroluonteiset maksut kuin kotimaisetkin. Ulkomailta tänne tulevien olisi joko tankattava Suomessa tai maksettava Suomeen veroja täydestä, ulkomailla täytetystä tankista, Ranne linjaa.

Suomen Uutiset