Eduskunta keskusteli keskiviikkona valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta. Viimeksi tällainen selonteko annettiin eduskunnalle vuonna 2013. Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula kritisoi puheenvuorossaan Suomen sinisilmäistä EU-politiikkaa kovin sanakääntein.

– Edellisestä EU-poliittisesta selonteosta on todellakin kahdeksan vuotta. Tämä, jos mikä, on omiaan kertomaan, että Suomen EU-politiikkaa on pidetty ainakin joissain piireissä niin hyvänä, ettei sitä ole haluttu altistaa keskustelulle. Euro- ja EU-kriittiset äänet on sivuutettu kerta toisensa jälkeen, vaikka nekin ovat kansalaisten mielipiteitä Euroopan unionista. Nekin ovat niitä aitoja huolia, arjen konkretiaa, suoraa tai epäsuoraa vaikutusta Suomen EU-politiikasta, mutta silti ne ohitetaan. Tyytymättömyys kasvaa, jos omalla äänellä ei ole merkitystä, Jenna Simula huomautti puheenvuorossaan.

Sinisilmäisyydestä joutuu maksamaan

Simula peräänkuulutti EU-keskusteluun tervettä kriittisyyttä ja maalaisjärkeä, jotka hänen mukaansa ovat puuttuneet Suomen virallisesta EU-kannasta, vaikka kriittisyys on aina ollut osa suomalaisten EU-näkemyksiä. Sinisilmäisestä ja kritiikittömästä suhtautumisesta unionin toimiin on seurannut esimerkiksi rahaliittoon liittyminen ilman luvattua kansanäänestystä ja useisiin tukipaketteihin osallistuminen 2000-luvun aikana.

– Tällä kaudella meidän EU-politiikkaamme luotsanneet ministerit ovat rakentaneet EU:sta unionin, jossa jäsenmaat vastaavat toistensa veloista holtittoman taloudenpidon seurauksena — siis vastoin perussopimusten henkeä. Tämänhän ei pitänyt milloinkaan ja missään olosuhteissa ainakaan näillä perussopimuksilla olla mahdollista, mutta totta se on. Suomen EU-politiikasta puuttuu näkemys, omanarvontunto ja taito sanoa ”ei”, Simula kritisoi.

Luvassa EU-veroja ja tukipaketteja

Puheenvuoronsa lopussa Simula maalaili Suomen tulevaisuuskuvaa, jos edelleen jatkettaisiin Euroopan unionin peesausta, kuten tähänkin saakka.

– Eipä aikaakaan, kun Euroopan unionilla on verotusoikeus. Eipä aikaakaan, kun olemme jälleen kritiikittä mukana jos jonkinlaisessa tukipaketissa — nettomaksajana, totta kai. Ja eipä aikaakaan, kun Suomi julistetaan Euroopan liittovaltion koilliseksi osavaltioksi, Euroopan viheralueeksi, josta löytyvät kaikki tarvittavat hiilinielut koko liittovaltion käyttöön.

– Tämä skenaario voi naurattaa nyt, mutta tämä on se tie, millä Suomi on tämänkin selonteon mukaan päättänyt kulkea, vaikka täällä muuta väitettäisiin. Olisi aika herätä ruususen unesta ja ryhtyä vihdoin ja viimein vaikuttamaan EU:ssa kansallisten etujemme mukaisesti ja aidosti kuunnella myös kriittisiä ääniä, Simula painotti.

SUOMEN UUTISET