Perussuomalainen Nuoriso on hyväksynyt yhdistyksensä syyskokouksessa uusia ohjelmia, joista viimeisenä mutta ei vähäisimpänä julkaistiin EU-poliittinen ohjelma. Perussuomalainen Nuoriso vaatii EU:ta palaamaan alkuperäiseen tarkoitukseensa jäsenmaidensa väliseksi kauppaliitoksi ja Suomen eroa valuuttaunionista. Jos paluuta entiseen ei enää ole, on Suomen erottava Euroopan unionista.

Perussuomalainen Nuoriso esittää ohjelmassaan lukuisia muutoksia Euroopan unionin nykyiseen tilanteeseen ja ilmaisee huolensa useista kehityssunnista, joita unionissa on käynnissä. Ohjelmassa on kaksi selkeää vaihtoehtoa, joita molempia perussuomalainen nuorisojärjestö on valmis edistämään. Ensimmäisenä PS-Nuoriso vaatii nykyistä EU:ta palaamaan sen alkuperäiseen tarkoitukseen: kauppaliittoon.

– Tämän lisäksi vaadimme mahdollisuutta palata kansalliseen valuuttaan ilman eroa unionista sekä rajavalvonnan palauttamista. Jos näitä ei toteuteta, PS-Nuoriso on sitoutunut edistämään Suomen eroa Euroopan unionista. Ohjelmamme on ainutlaatuinen ja täysin erilainen (kriittisin) suhteessa muihin kotimaisiin nuorisojärjestöihin, toteaa järjestön puheenjohtaja Miko Bergbom.

Suomen varjeltava kansallista etuaan

Perussuomalaisen Nuorison EU-politiikan lähtökohtana on Suomen sekä sen kansan ja kulttuurin varjeleminen ja etujen ajaminen. Euroopan unioni koostuu hyvin erilaisista jäsenmaista, joilla kaikilla on omat intressinsä unionin sisällä. Pohjoisen, harvaan asutun ja metsäisen valtiomme tavoitteet ja tarvittavat politiikkatoimet ovat usein ristiriidassa muiden jäsenvaltioiden tavoitteiden kanssa, eikä Suomelle hyödyllisiä politiikkatoimia tunnisteta Brysselissä juuri lainkaan.

Unioni tuottaakin sellaista sääntelyä, joka on ajoittain haitallista Suomen kilpailukyvylle, viennille ja suomalaiselle elämäntavalle. Tästä hyvänä esimerkkinä on EU:n jatkuva laajentumisen tarve esimerkiksi metsäpolitiikan puolelle, joka paitsi ylittää EU:n toimivallan myös pureutuu sellaiselle politiikan alueelle, joka on Suomelle kansallisesti erittäin merkittävä asia. Suomen tulevaisuuden takaamiseksi tarvitaan muutos maamme nykyiseen asemaan EU:ssa.

Toistuvista tulonsiirroista kieltäydyttävä

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, ettei Suomen tule toimia EU:ssa huonosti taloutensa hoitaneiden maiden maksumiehenä, vaan aktiivisena EU-politiikan uudistajana, joka uskaltaa kieltäytyä toistuvista tulonsiirroista ja puolustaa kansallista etuaan.

– Jos EU-politiikka ei ole enää uudistettavissa, vaan EU on yhä syvenevän integraation, Suomelle haitallisen sääntelyn ja liittovaltion tiellä, Suomen tulee erota Euroopan unionista ja rahaliitosta.

Koko ohjelma luettavissa täällä.

Suomen Uutiset