Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoi tänään tiedotustilaisuudessa, että hallitus vastaa itärajan muuttuneeseen tilanteeseen ja etenee näissä toimissaan oikeudellisten edellytysten täyttyessä. Hallitus on jo hallitusohjelmassaan kirjannut, että hallitus varmistaa Suomen rajaturvallisuuden kaikissa tilantessa.

Katso video tiedotustilaisuudesta:

Rantasen mukaan rajavartiolain kuudestoista pykälä mahdollistaa useita toimenpiteitä, joita voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Valtioneuvoston päätöksellä rajanylitysliikennettä voidaan rajoittaa tai sulkea rajanylityspaikkoja. Lisäksi on mahdollista keskittää kansainvälisen suojelun hakeminen yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan.

– Nämä toimenpiteet voidaan toteuttaa tiettyjen edellytysten täyttyessä, esimerkiksi jos se on välttämätöntä yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi.

– Viestini ja viestimme on siis se, että hallitus vastaa tähän tilanteeseen ja etenee näissä toimissaan oikeudellisten edellytysten täyttyessä. Jo hallitusohjelmassa hallitus on kirjannut, että hallitus varmistaa Suomen rajaturvallisuuden kaikissa tilantessa.

– Hallituksella on valmius tarvittaessa käyttää kaikkia lainsäädännön toimivaltuuksia rajaturvallisuutta vakavasti vaarantavissa tilanteissa.

SUOMEN UUTISET