Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo on jättänyt ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien perusopetuksen erityisoppilaiden oppimisen tukea.

Riikka Slunga-Poutsalo on huolestunut budjettiesityksen erityisopetuksen tuen resurssien euromääräisistä kirjauksista – tai oikeammin niiden puutteesta.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”tarkastellaan erityisopetuslainsäädännön ja siihen liittyvän inkluusion toimivuutta ja näihin kohdennettujen resurssien riittävyyttä”. Inkluusion ideana on, että myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat lähtökohtaisesti yleisopetuksen luokissa ja saavat tarvitsemansa avun ja tuen sinne.

– Tällaisia selvityksiä on jo tehty ja on todettu, ettei inkluusio toimi. Koska kuntatalous on ollut rapakunnossa jo pidempään, erityisluokkia ja pienryhmiä on lakkautettu eli inkluusiosta on tullut säästökeino, Slunga-Poutsalo harmittelee.

Erityisopetus jäämässä jalkoihin

Opetusministeri Li Andersson totesi julkisesti heinäkuun alussa, että hallitus tulee puuttumaan erityisopetuksessa ilmenneisiin ongelmiin. Hallituksen ensi vuoden budjettiesityksessä varataan 190 miljoonaa euroa perusopetuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseen. Myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisen edellytyksiä halutaan parantaa.

Erityisopetuksesta ei kuitenkaan mainita sanallakaan. Slunga-Poutsalo kysyykin nyt ministeriltä:

Millaisiin konkreettisiin toimiin hallitus on ryhtynyt tai ryhtymässä lupauksessaan tarkastella erityisopetuslainsäädännön ja siihen liittyvän inkluusion toimivuutta sekä näihin kohdennettujen resurssien riittävyyttä ja mikä osuus hallituskauden 190 miljoonan euron panostuksesta perusopetuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseen osoitetaan erityisopetukseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen ja onko hallituksella halukkuutta käynnistää kokonaisvaltainen oppimisen tuen uudistus niin, että samalla vahvistettaisiin lapsen oikeutta pienryhmiin ja erityisluokkiin?

SUOMEN UUTISET