Etäopiskelumahdollisuus saisi jäädä keinovalikoimiin myös poikkeusolojen päätyttyä, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo.


Kun koulut ja oppilaitokset siirtyivät maaliskuun puolivälissä koronapandemian vuoksi pääosin etäopetukseen, oli se valtava ponnistus niin opetushenkilöstölle kuin oppilaillekin. Nopeasti löydettiin kuitenkin laitteet, sovellukset ja toimintatavat, joiden avulla opetus ja opiskelu sujuu pääosin hyvin.

– Vaikka etäopetus otettiin käyttöön poikkeusolojen niin vaatiessa, tulee meidän hyödyntää siitä saadut hyvät kokemukset jatkossakin, sanoo Riikka Slunga-Poutsalo.

Apua kyläkouluille etäopetuksesta?

Suomen kyläkouluja lakkautetaan laskennallisiin säästöihin vedoten, kun lasten määrä niissä vähenee. Seurauksena kuitenkin kuljetuskustannukset kasvavat ja kuljetusoppilaiden päivät pitenevät – lepoon ja harrastuksiin jää yhä vähemmän aikaa.

– Kyläkouluissa etäopetusta voitaisiin hyödyntää esimerkiksi niillä oppitunneilla, joilla oppilaita on hyvin vähän. Opettaja voisi pitää tunnin joltain toiselta koululta käsin ja vaikka useammankin kyläkoulun oppilaille yhtä aikaa, Slunga-Poutsalo puntaroi.

Etäopetus on joillekin parempi vaihtoehto

Osalle oppilaista meneillään oleva etäopetusjakso on ollut suuri helpotus. Koulukiusatut ja hiljaisemmat, introvertit oppilaat sekä huonosta sisäilmasta kärsivät oppilaat ovat saaneet rauhassa keskittyä oppimiseen ilman sosiaalisia paineita ja terveysmurheita.

– Etäopiskelumahdollisuus saisi näiltäkin osin jäädä keinovalikoimiin myös poikkeusolojen päätyttyä, toivoo Slunga-Poutsalo.

SUOMEN UUTISET