Pitkään viennin parissa toiminut kauppatieteiden tohtori Jack Ilmonen tarkastelee Suomen Perustan julkaisussa Suomi, meillä on ongelma! maamme talouden tilaa ja sitä, miten talous saataisiin nousuun.

Suomen taloudella ei mene hyvin. Vielä reilu vuosikymmen sitten vastuullisen taloudenpidon maana profiloitunut Suomi on nykyään korviaan myöten veloissa. Nokia-aikojen talouskasvu on enää vain kaukainen muisto. Maailman huippua olleet koulutuksen tasoa mittaavat Pisa-tulokset ovat yhtä lailla historiaa.

Pitkään viennin parissa toiminut kauppatieteiden tohtori Jack Ilmonen tarkastelee Suomen Perustan julkaisussa Suomi, meillä on ongelma! maamme talouden tilaa ja sitä, miten talous saataisiin nousuun. Kirjoittajan tarkastelunäkökulma on uusi, sillä hän peilaa Suomen talouteen liittyviä kysymyksiä antiikin Kreikassa vaikuttaneiden ns. Seitsemän viisaan ajatusten kautta – ajatusten, joita on luettu, pohdittu ja arvostettu jo vuosituhansien ajan.

Pamfletti on suunnattu herättämään uusia ajatuksia niin poliittisille päättäjille, yritysjohtajille kuin tavallisille kansalaisille. Kirjoittaja haastaa lukijaa pitkäjänteisempään ajatteluun, jossa panostetaan maahanmuuton avulla tapahtuvan halpatyövoiman ja kuluttajien tuonnin sijaan talouden rakenteiden uudistamiseen, automatisaatioon ja vientimarkkinoiden valtaamiseen.

Julkaisu on luettavissa Suomen Perustan verkkosivuilla.

SUOMEN UUTISET