Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kevätkokoukset järjestettiin tällä viikolla Washingtonissa. Valtiovarainministeri Riikka Purra osallistui kokouksiin edustaen samalla koko Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiiriä. Kokouksessa ei löytynyt yksimielisyyttä Venäjän tuomitsemisesta sen aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainaan.

Valtiovarainministeri Riikka Purra edusti Maailmanpankin ja IMF:n kevätkokouksissa koko Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiiriä. Kokouksien asialistalla oli muun muassa Maailmanpankin ja IMF:n uudistukset sekä niiden rooli kehittyvien maiden tukemisessa.

Kuten viime syksynkin kokouksessa Marrakechissa Marokossa, myös Washingtonissa tunnelma oli vahvasti geotalouden värittämä.

– Kokouksissa kuultiin yleisesti globaalin talouden kehityksestä hieman aiempaa positiivisempaa viestiä. Näkyvillä on siis joitakin valopilkkuja siellä täällä, vaikka geopoliittiset riskit ympäri maailmaa ovat yhä korkealla.

– Vastaavasti puheissa esillä ovat olleet kaupan esteet, erilaiset valtiontuilla tapahtuvat kilpailut ja fragmentaatio. Valitettavasti tällaiset kehityssuunnat eivät lainkaan hyödytä Suomen kaltaisia pieniä avotalouksia, vaan kärsimme niistä, Purra sanoo.

Ukrainasta on puhuttava suoraan

Geopoliittinen tilanne ja Venäjän aggression aiheuttama epävakaus maailmalla nousi kokouksissa keskiöön.

Valtiovarainministeri Purra tapasi Washingtonissa myös Ukrainan valtiovarainministerin. Purra kertoo painottaneensa kaikissa kokouksissa Ukrainan tuen merkitystä.

– Kokouksen kenties oleellisimmaksi asiaksi nousi sen varmistaminen, että Venäjän hyökkäyssodan negatiivinen vaikutus koko maailmantalouteen ymmärretään laajasti ja hyökkäyssota tuomitaan. Ukrainan tilanteesta on puhuttava suoraan.

– On tärkeää, että kaikki Ukrainan kumppanit sitoutuvat riittävän tasoiseen ja ennustettavaan tukeen. Suomen ja EU:n osaltahan näin on myös tehty. Maailmanpankin ja IMF:n tuki Ukrainalle on myös ollut keskeinen tekijä Ukrainan talouden pystyssä pitämiseksi hyökkäyssodasta huolimatta. Myös Ukraina itse on osoittanut huomattavaa kykyä uudistaa omaa talouttaan, ja samalla kerätä verotuloja.

Suomi mukana kaatamassa yhteistä julkilausumaa

Kokouksessa ei päästy yhteisymmärrykseen yhteisestä julkilausumasta joka olisi tuominnut Venäjän toiminnan Ukrainassa. Suomen edustaman Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiiri vaati yksimielisesti Venäjän mainitsemista tekstissä.

– Meillä ei ollut mahdollisuutta hyväksyä julkilausuman tekstiä, jossa ei suoraan puhuta Venäjästä, joka käy sotaa Ukrainassa. Sodasta myös syntyy erilaisia taloudellisia vaikutuksia ympäri maailmaa. Niinpä julkilausumaa ei voitu hyväksyä, Purra sanoo.

Venäjän mainitsemista vaativat Suomen edustaman Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirin lisäksi eräät muutkin maat, etenkin Kanada sekä Hollannin edustama vaalipiiri, johon kuuluu myös Ukraina.

Suomi painotti vahvasti Ukrainan tukemista myös Maailmanpankin ja IMF:n vuosikokouksissa viime syksynä Marrakechissa.

Purran johdolla Suomi kaatoi tuolloin suurien maiden julkilausuman, jossa Venäjän roolia sen aloittamassa hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan olisi peitelty ja vähätelty.

Venäjän korvausvastuusta keskusteltiin myös

Muissa Ukrainaan liittyvissä kokouksissa keskusteltiin ja käsiteltiin sitä, miten Venäjän jäädytettyjä varoja voitaisiin kansainvälisen lain sallimissa puitteissa käyttää parhaiten Ukrainan hyödyksi.

– Venäjä tulee saattaa vastuuseen aiheuttamistaan vahingoista, Purra sanoo.

Valtiovarainministeri osallistui Washingtonissa myös FATF:n eli rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän ministerikokoukseen.

– Sielläkin sekä minä itse että moni muu maa nosti esille Venäjän toiminnan myös tässä yhteydessä.

SUOMEN UUTISET