Kansanedustaja Ano Turtiainen piti torstaina eduskunnan täysistunnossa puheen lentoveroon liittyvän kansalaisaloitteen keskustelun yhteydessä. Vaikka Turtiainen ilmoitti puheenvuorossaan, ettei kannata aloitetta, hän kiitteli aloitteesta ja muistutti kansalaisaloitteiden olevan hyvä asia ja että niiden tulee saada tasapuolinen kohtelu.

Puheessaan Ano Turtiainen vaati, ettei Suomessa oteta enää käyttöön uusia veroja. Vaatimustaan hän perusteli muun muassa siteeraamalla kirjailija Erno Paasilinnaa, joka jo 70-luvulla kritisoi hallintokoneistoa ja luokittelemalla se omaksi yhteiskuntaluokakseen.

– Paasilinnan mukaan ylipaisunut hallintokoneisto ei enää palvele kansaa ja että se elää omaa elämäänsä.
Noista ajoista, jolloin Paasilinna lausui edellä mainitut sanat, virkakoneisto on paisunut ja moninkertaistunut. Me emme tarvitse ainuttakaan veroa lisää tähän maahan. Tämä aloite lentoverosta on hyvä esimerkki siitä, kuinka liian isoksi pöhöttynyt virkakoneisto huutaa lisää rahaa kansalta.

”Miksi elätämme kovapaikkaisia virkamiehiä?”

Turtiainen mainitsi Trafin ja ympäristöministeriön täydellisinä esimerkkeinä instansseista, joiden ensisijaisena tehtävänä on omien palkkojensa nettomaksajien kaikenlainen kiusaaminen, simputtaminen ja kyykyttäminen.

– Miksi me elätämme Trafin kovilla palkoilla sellaista virkamiestä tai -naista, joka suunnittelee meille veneajokortteja, ruohonleikkureiden ja takkojen vuosikatsastuksia tai puhallettavien kumiveneiden pelastusliivipakkoja? Turtiainen kysy.

Turtiainen myös ehdotti uutta lakia, joka säätelisi uusien verojen käyttöönottamista.

– Jos ihmisiä kuitenkin halutaan ohjailla verotuksen kautta esimerkiksi elämään terveellisemmin tai ympäristöystävällisemmin, voisi olla hyvä säätää laki, joka mahdollistaisi uuden veron käyttöönottamisen vain, jos kaksi jo olemassa olevaa veroa puretaan samalla.

”Ilmastoteko” on pelkkää silmänlumetta

Turtiainen kritisoi koko aloitteen perimmäistä tarkoitusta perustellen, että lentämisen päästöt eivät muodosta suurta osuutta EU:n kokonaispäästöistä.

– Ilmastoteko tässä lentoveroaloitteessa on pelkkää silmänlumetta, sillä lentämisen päästöt ovat vain noin 3 % EU:n kokonaispäästöistä. Toteutuneena lentovero kerää vain kansalaisilta lisää rahaa raskaan virkakoneiston elättämiseksi, Turtiainen totesi.

SUOMEN UUTISET